Avoimen AMK:n opintomaksut

Lahden ammattikorkeakoulun avoimessa AMK:ssa on käytössä sekä opintojaksokohtainen hinnoittelu että vuosimaksu.

Opintojaksokohtainen hinta on 15 euroa/opintopiste. Hinta siis riippuu suoritettavan opintojakson laajuudesta, esimerkiksi 5 op:n laajuinen opintojakso maksaa 75 euroa. 

Laajoista opintokokonaisuuksista, kuten polkuopinnoista veloitamme 400 euron suuruisen vuosimaksun. Vuosimaksulla saat opiskeluoikeuden 12 kuukaudeksi ja voit osallistua opintoihin, jotka päättyvät vuosimaksun voimassaoloajan päättymiseen mennessä. Vuosimaksua ei palauteta, vaikka opinnot jäisivät kesken. 

Jos et saa polkuopintoja suoritettua 12 kk:n aikana, ole ajoissa yhteydessä koulutusalasi avoimen AMK:n yhteyshenkilöön. Opiskeluoikeuttasi voidaan tilanteesta riippuen jatkaa yhdellä lukukaudella, mutta tällöin sinulta veloitetaan myös uusi opintomaksu, joka on puolet vuosimaksusta eli 200 euroa. Opiskeluoikeuden jatkaminen edellyttää näyttöä opintojen etenemisestä. 

Toisen asteen opiskelija

Opiskelu avoimessa on maksutonta lukioissa ja ammattioppilaitoksissa opiskeleville. Kun ilmoittaudut, kerro ilmoittautumislomakkeen lisätietoja-kohdassa, missä oppilaitoksessa opiskelet. Jos sinut hyväksytään opintojaksolle, pyydä opiskelijatodistus omasta oppilaitoksestasi ja toimita se avoimen AMK:n yhteyshenkilölle. Huomioithan, että mahdollisista tarvikkeista, materiaaleista ja ekskursioista peritään maksu​.

LAMKin tutkinto-opiskelija

Avoimen AMK:n opinnot ovat LAMKin tutkinto-opiskelijoille maksuttomia, jos opiskelija on saanut luvan sisällyttää opintojakson HOPSiinsa. Opinnot on suunnattu kuitenkin ensisijaisesti sivutoimisille, itse maksaville asiakkaille, eli opintojaksolle pääsee yleensä vain, jos se ei täyty sivutoimisista asiakkaista.

LAMKin tutkinto-opiskelijalta, joka siirtyy avoimeen AMK:n opiskelijaksi (LÄ2 kauden jälkeen), vuosimaksu 100 euroa. 

Todistusmaksut

Opiskelijalle postitetaan hyväksytysti suoritetuista opinnoista opiskelijahallintajärjestelmästä tulostettu opintosuoritusote. Ensimmäinen opintosuoritusote on maksuton, mutta uusi opintosuoritusote kadonneen tilalle maksaa 15 euroa. Erillisen todistuksen saa pyynnöstä koulutusalalta ja sen hinta on myös 15 euroa. 

Muut maksut

Muita mahdollisia opintoihin liittyviä maksuja ovat opintojaksokohtaiset materiaali-, tarvike- ja ekskursiomaksut. 

Kaikki hinnat ovat alv 0 %.

Laskutus

Opintojaksomaksu laskutetaan opintojen alettua. Vuosimaksu laskutetaan kahdessa erässä kalenteri- tai lukuvuoden alussa. Laskussa on 14 päivää maksuaikaa. Pienlaskutuslisä 5 euroa lisätään laskuun, jonka loppusumma on alle 10 euroa. 

Opiskeluoikeuden evääminen

Opintomaksut ovat perintäkelpoisia.

​Lahden ammattikorkeakoulu voi harkinnan mukaan jättää ottamatta avoimen AMK:n opintoihin henkilön, jolla on ilmoittautumisajankohtana aiempia maksamattomia Lahden ammattikorkeakoulun avoimen AMK:n opintomaksuja.