Avoin toimintakulttuuri LAMKissa

Olemme Lahden ammattikorkeakoulussa sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen kaikessa koulutustoiminnassa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Edistämme tutkimusaineistojen, menetelmien, julkaisujen ja opetuksen vastuullista avoimuutta ylläpitämällä ja kehittämällä avoimuutta tukevia toimintatapoja ja tarjoamalla tietoa ja ohjausta avoimuuteen liittyvissä asioissa. 

Avoin TKI –toiminta

LAMK noudattaa TKI-toiminnassaan sekä hyvää tieteellistä käytäntöä että avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteita ja periaatteita.

Lue lisää:

Avoin julkaiseminen

LAMK on sitoutunut avoimuuden periaatteisiin omassa julkaisutoiminnassaan. LAMKin julkaisusarja on kaikkien luettavissa Theseuksessa, ja LAMKpub -julkaisuportaalin verkkolehdet LAMK Pro ja LAMK RDI Journal toimivat open access -periaatteella.

LAMKin julkaisutoiminnan tavoitteena on, että vuonna 2018 kaikista julkaisuista avoimia on 98%. Viime vuonna avointen julkaisujen osuus oli 94%.

Lue lisää:

Kysyttävää? Ota yhteyttä julkaisut[@]lamk.fi

Avoin data

Avoin data voidaan jakaa kahteen pääryhmään, avoimiin rajapintoihin ja avoimiin tutkimusaineistoihin.

Rajapinnat

Lahden ammattikorkeakoulu tarjoaa tietoaineistoja julkiseen käyttöön avoimen datan rajapintojen kautta. Tällä hetkellä tarjolla ovat REST-rajapinnat opetussuunnitelmista, opintojaksoista, opintojaksojen toteutuksista ja varauksista. Rajapinnat ovat julkisia, mutta niiden käyttäminen vaatii rekisteröintiä ja sitä kautta saadun avaimen käyttöä tiedon hakemiseksi.

Lue lisää:

Tutkimusaineistot

Tutkimusaineistojen avaaminen ja avoimet tutkimusmenetelmät ovat yksi avoimen TKI -toiminnan näkyvimpiä muotoja avoimen julkaisemisen lisäksi.

Hankkeille tulee jo suunnitteluvaiheessa tehdä aineistonhallintasuunnitelma. LAMKissa on tätä varten käytössä  DMPTuuli -aineistonhallintatyökalu.

Aineistojen pitkäaikaisssäilytys (PAS) ja jatkohyödynnettävyys ovat osa aineistonhallintaa. LAMKin hankkeissa tutkimusdatan ensisijaisena tallennuspaikkana suositellaan käytettäväksi IDA-palvelua.

Lue lisää:

Kysyttävää? Ota yhteyttä researchdata[@]lamk.fi

Koulutusta ja ohjausta

Jos kaipaat lisätietoa tai opastusta johonkin avoimuuden teemoista, voit varata valmiin koulutuksen tarjottimeltamme tai ehdottaa juuri sinun tarpeisiisi sopivaa koulutuspakettia. Kaikki infot ja koulutukset ovat maksuttomia LAMKin ja Lahden Yliopistokampukseen kuuluvien yliopistojen henkilökunnalle ja opiskelijoille.

Tutkimusluvat