Tuntiopettaja (sivutoiminen), venäjän kieli ja kulttuuri

Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) on rohkea, kunnianhimoinen ja kannustava yhteisö, jossa opiskelijan ja henkilöstön on ilo toimia yhdessä. Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus. Meiltä valmistuu menestyviä asiantuntijoita työelämään. Opiskelijoita on yli 5000 ja henkilöstöä on 360. LAMK profiloituu yrittäjyyden ja painoalojensa – hyvinvoinnin ja uudistavan kasvun, kiertotalouden ratkaisujen, muotoilun ja älykkään liiketoiminnan – kautta.

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, Lahden ammattikorkeakoulu LAMK ja
Saimaan ammattikorkeakoulu muodostavat LUT-korkeakoulut. Se on laadukas, kokeileva ja energinen korkeakoulukeskittymä, jota yliopisto johtaa kansainvälisen mallin mukaisesti. Konsernissa LUT yliopistona tekee akateemista tutkimusta ja antaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä koulutusta. LAMK ja Saimaa antavat työelämälähtöistä koulutusta sekä tekevät soveltavaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Liiketalouden ja matkailun alalle haetaan sivutoimista venäjän kielen opettajaa ajalle 4.11. - 31.12.2019. Opetustyön lisäksi opettaja työskentelee ja ohjaa opiskelijoita kahdessa hankkeessa.
Keskeiset työtehtävät
Venäjän opettaminen, opiskelijoiden ohjaaminen ja hanketyö.
Edellytettävä koulutus
Ylempi korkeakoulututkinto.
Edellytettävä osaaminen ja työkokemus
Kokemusta venäjän kielen opettamisesta ja hanketyöstä. Työ edellyttää opettamista verkossa. Tehtävään valittavalla tulee olla sujuva englannin kielen taito.
Arvostettava osaaminen ja työkokemus
Venäjän opettaminen, opiskelijoiden ohjaaminen sekä sekä kokemus hanketyöstä.
Palkkauksen peruste
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.
Lisätietojen antajat
Koulutuspäällikkö Johanna Marjomäki
johanna.marjomaki@lamk.fi, p. 044 708 1083
Hakuaika
30.09.2019 - 10.10.2019