Tuntiopettaja (päätoiminen), englannin kieli

Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) on rohkea, kunnianhimoinen ja kannustava yhteisö, jossa opiskelijan ja henkilöstön on ilo toimia yhdessä. Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus. Meiltä valmistuu menestyviä asiantuntijoita työelämään. Opiskelijoita on yli 5000 ja henkilöstöä on 360. LAMK profiloituu yrittäjyyden ja painoalojensa – hyvinvoinnin ja uudistavan kasvun, kiertotalouden ratkaisujen, muotoilun ja älykkään liiketoiminnan – kautta.

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, Lahden ammattikorkeakoulu LAMK ja
Saimaan ammattikorkeakoulu muodostavat LUT-korkeakoulut. Se on laadukas, kokeileva ja energinen korkeakoulukeskittymä, jota yliopisto johtaa kansainvälisen mallin mukaisesti. Konsernissa LUT yliopistona tekee akateemista tutkimusta ja antaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä koulutusta. LAMK ja Saimaa antavat työelämälähtöistä koulutusta sekä tekevät soveltavaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Haemme päätoimista tuntiopettajaa englannin kielen opetukseen ajalle 1.8.2019 - 31.12.2019.
Keskeiset työtehtävät
Englannin kielen opetus ja opinnäytetöiden kielen ohjaus.
Kelpoisuusvaatimukset
Kelpoisuusehdot määräytyvät ammattikorkeakoulusta annetun asetuksen 1129/2014 mukaan.
Edellytettävä koulutus
Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.
Edellytettävä osaaminen ja työkokemus
Kokemusta englannin kielen opetuksesta.
Arvostettava osaaminen ja työkokemus
Pedagoginen pätevyys.
Koeaika
2 kk
Palkkauksen peruste
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.
Lisätietojen antajat
Koulutuspäällikkö Johanna Marjomäki p. 044 708 1083
Hakuaika
04.06.2019 - 13.06.2019