TKI-asiantuntija, sosiaali- ja terveysala

Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) on rohkea, kunnianhimoinen ja kannustava yhteisö, jossa opiskelijan ja henkilöstön on ilo toimia yhdessä. Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus. Meiltä valmistuu menestyviä asiantuntijoita työelämään. Opiskelijoita on yli 5000 ja henkilöstöä on 360. LAMK profiloituu yrittäjyyden ja painoalojensa – hyvinvoinnin ja uudistavan kasvun, kiertotalouden ratkaisujen, muotoilun ja älykkään liiketoiminnan – kautta.

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, Lahden ammattikorkeakoulu LAMK ja
Saimaan ammattikorkeakoulu muodostavat LUT-korkeakoulut. Se on laadukas, kokeileva ja energinen korkeakoulukeskittymä, jota yliopisto johtaa kansainvälisen mallin mukaisesti. Konsernissa LUT yliopistona tekee akateemista tutkimusta ja antaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä koulutusta. LAMK ja Saimaa antavat työelämälähtöistä koulutusta sekä tekevät soveltavaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Haemme TKI-asiantuntijaa ajalle 21.10.2019 - 31.12.2021. TKI-asiantuntija toimii kahdessa eri hankkeessa: Ote-hankkeessa ja Konenäkö-hankkeessa.

Konenäön sovellukset sote- ja hyvinvointialalla-hankkeen tavoitteena on vahvistaa Päijät-Hämeen roolia keinoälyä hyödyntävänä ja konenäköteknologian osaamisalueena ja aktivoida ja kehittää siihen liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, joka tapahtuu Quadruple Helix ja co-creationperiaatteella. Lisäksi rohkaistaan teknologia-, hyvinvointi- ja sote-yrityksiä kysyntälähtöisiin keinoälyä ja konenäköteknologiasovelluksia hyödyntävien palvelukonseptien kokeiluihin tiiviissä yhteistyössä palvelujen ja asiakkaiden kanssa. Tuetaan yrityksiä konenäkösovelluksia hyödyntävien liiketoimintamallien kehittämisessä ja kansainvälistymisessä. OTE - Opiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle -hankkeessa kehitetään opiskelijoiden omista tarpeista, toiveista ja toiminnasta lähteviä toimintakonsepteja kuten työnvälitystoiminta, työnhakuklinikka ja työelämätaitojen osaamismerkittäminen sekä tuodaan uusia toimintatapoja yrittäjyyden tukemiseen.
Keskeiset työtehtävät
Palvelumuotoilun ja liiketoimintakonseptien kehittäminen, hankkeessa toteutettavien innovaatiohackathonien ja palvelumuotoilun tuotteistamistyöpajojen suunnittelu ja toteutus, viestintä ja kehittämisympäristön markkinointi sekä osaamismerkkikäsikirjan/osaamisalustan kehittäminen.
Edellytettävä koulutus
Soveltuva korkeakoulututkinto
Edellytettävä osaaminen ja työkokemus
Palvelumuotoilu, tuotteistaminen ja liiketoimintakonseptien kehittäminen. Innovaatiohackathonien ja työpajojen organisointi ja fasilitointi ja ohjausosaaminen. Viestintä- ja markkinointi ulkoisille sidosryhmille. Osaamista osaamismerkkien kehittämisestä. Sosiaali- ja terveysalan tai hyvinvoinnin toimintakentän tuntemus.
Arvostettava osaaminen ja työkokemus
Projektinhallinnasta työkokemus
Koeaika
6 kk
Palkkauksen peruste
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.
Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on
Toimittanut työhöntulotarkastuslausunnon terveydentilastaan.
Lisätietojen antajat
TKI-johtaja Kati Peltonen p. 044 708 1041.
Hakuaika
30.09.2019 - 11.10.2019