TKI-asiantuntija, sosiaali- ja terveysala

Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) on rohkea, kunnianhimoinen ja kannustava yhteisö, jossa opiskelijan ja henkilöstön on ilo toimia yhdessä. Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus. Meiltä valmistuu menestyviä asiantuntijoita työelämään. Opiskelijoita on yli 5000 ja henkilöstöä on 360. LAMK profiloituu yrittäjyyden ja painoalojensa – hyvinvoinnin ja uudistavan kasvun, kiertotalouden ratkaisujen, muotoilun ja älykkään liiketoiminnan – kautta.

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, Lahden ammattikorkeakoulu LAMK ja
Saimaan ammattikorkeakoulu muodostavat LUT-korkeakoulut. Se on laadukas, kokeileva ja energinen korkeakoulukeskittymä, jota yliopisto johtaa kansainvälisen mallin mukaisesti. Konsernissa LUT yliopistona tekee akateemista tutkimusta ja antaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä koulutusta. LAMK ja Saimaa antavat työelämälähtöistä koulutusta sekä tekevät soveltavaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Tule meille töihin Konenäkö-hankkeeseen TKI-asiantuntijaksi (toimii hankkeen projektipäällikkönä) ajalle 23.9.2019 - 31.12.2021. Haku on ehdollinen rahoituspäätöksen saamiseen asti. Konenäön sovellukset sote- ja hyvinvointialalla-hankkeen strategisena, pitkän aikavälin tavoitteena on: Vahvistaa Päijät-Hämeen roolia keinoälyä hyödyntävänä ja konenäköteknologian osaamisalueena ja aktivoida ja kehittää siihen liittyvää tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, joka tapahtuu Quadruple Helix ja co-creationperiaatteella. Rohkaista teknologia-, hyvinvointi- ja sote-yrityksiä kysyntälähtöisiin keinoälyä ja konenäköteknologiasovelluksia hyödyntävien palvelukonseptien kokeiluihin tiiviissä yhteistyössä palvelujen ja asiakkaiden kanssa. Tukea yrityksiä konenäkösovelluksia hyödyntävien liiketoimintamallien kehittämisessä ja kansainvälistymisessä.
Keskeiset työtehtävät
Projektipäällikkö vastaa hankkeen hallinnoinnista, toimenpiteiden koordinoinnista, raportoinnista, yhteiskehittämisympäristön sekä hankkeen viestinnästä ja sidosryhmätyöstä projektitiiminkanssa hankesuunnitelmien mukaisesti. Vastaa hankkeessa toteutettavien työpajojen ja hackathonien järjestämisestä ja dokumentoinnista sekä konenäköteknologiankehittämisympäristön suunnittelusta ja sen tuottamien palvelujen konseptoinnista yhteistyössä projektitiimin kanssa.
Edellytettävä koulutus
Soveltuva korkeakoulututkinto joko sosiaali- ja terveysala tai tekniikan ala.
Edellytettävä osaaminen ja työkokemus
Projektipäälliköltä edellytetään vahvaa projektinhallintakokemusta, osaamista ja näyttöä konenäkö- ja/tai tekoälyteknologiaan pohjautuvien hyvinvointi- ja sote-palveluiden kehittämisestä sekä kokemusta tuloksellisesta yritysyhteistyöstä.
Arvostettava osaaminen ja työkokemus
EAKR-hanketuntemuskokemus projektipäällikkönä toimimisesta.
Koeaika
6 kk
Palkkauksen peruste
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.
Lisätietojen antajat
TKI-johtaja Kati Peltonen p. 044 708 1041.
Hakuaika
16.08.2019 - 12.09.2019