TKI-asiantuntija, muotoilu

Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) on rohkea, kunnianhimoinen ja kannustava yhteisö, jossa opiskelijan ja henkilöstön on ilo toimia yhdessä. Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus. Meiltä valmistuu menestyviä asiantuntijoita työelämään. Opiskelijoita on yli 5000 ja henkilöstöä on 360. LAMK profiloituu yrittäjyyden ja painoalojensa – hyvinvoinnin ja uudistavan kasvun, kiertotalouden ratkaisujen, muotoilun ja älykkään liiketoiminnan – kautta.

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, Lahden ammattikorkeakoulu LAMK ja
Saimaan ammattikorkeakoulu muodostavat LUT-korkeakoulut. Se on laadukas, kokeileva ja energinen korkeakoulukeskittymä, jota yliopisto johtaa kansainvälisen mallin mukaisesti. Konsernissa LUT yliopistona tekee akateemista tutkimusta ja antaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä koulutusta. LAMK ja Saimaa antavat työelämälähtöistä koulutusta sekä tekevät soveltavaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Muotoiluinstituutti hakee määräaikaista TKI-asiantuntijaa PALMA ja Puusta pidemmälle -hankkeisiin ajalle 19.8. -31.12.2019. PALMA kehittää maaseudun palveluyritysten toimintaa tuomalla yrittäjille ymmärrystä palvelumuotoilun, käyttäjälähtöisyyden ja digitaalisen markkinoinnin merkityksestä palveluita kehitettäessä. Puusta pidemmälle- projektissa kotimaan vihreästä kullasta valmistetuista tuotteista saadaan muoville kilpailija. Kehitämme uutta, puumateriaaleihin pohjautuvaa liiketoimintaa yhdessä yritysten, tutkimuslaitosten ja koulutusorganisaatioiden kanssa
Keskeiset työtehtävät
Tiedon visualisointi ym. graafikon tehtävät LAMKin Muotoilun painoalan hankkeissa. Palvelumuotoilun materiaalien sisällöntuotto, suunnittelu ja taitto. Hankeviestintä ja raportointi. Hankkeiden toimenpiteiden raportointiin liittyvän visuaalisuuden suunnittelu ja toteutus, hankkeissa tuotettavien painettavien ja sähköisten julkaisujen suunnittelu ja taitto/koostotyö.
Edellytettävä koulutus
Soveltuva korkeakoulututkinto (tai soveltuvaan tutkintoon opiskeleva valmistumisvaiheen opiskelija )
Edellytettävä osaaminen ja työkokemus
Graafisen suunnittelun hyvä osaaminen ja kokemusta graafikon työstä. Palvelumuotoilun osaaminen- ymmärrys ja kokemusta palvelumuotoilun menetelmistä ja yhteiskehittämisestä. Painettavien ja digitaalisten julkaisujen työnkulkujen osaaminen. Adoben visuaalisten suunnitteluohjelmistojen hallinta. Eri viestintäkanavien hallinta ja tiedottaminen.
Koeaika
2 kk
Palkkauksen peruste
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.
Lisätietojen antajat
Projektipäällikkö Kati Kumpulainen p. 044 708 5032.
Hakuaika
06.06.2019 - 16.06.2019