Psykologi, LAMK Support

Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) on rohkea, kunnianhimoinen ja kannustava yhteisö, jossa opiskelijan ja henkilöstön on ilo toimia yhdessä. Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus. Meiltä valmistuu menestyviä asiantuntijoita työelämään. Opiskelijoita on yli 5000 ja henkilöstöä on 360. LAMK profiloituu yrittäjyyden ja painoalojensa – hyvinvoinnin ja uudistavan kasvun, kiertotalouden ratkaisujen, muotoilun ja älykkään liiketoiminnan – kautta.

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, Lahden ammattikorkeakoulu LAMK ja
Saimaan ammattikorkeakoulu muodostavat LUT-korkeakoulut. Se on laadukas, kokeileva ja energinen korkeakoulukeskittymä, jota yliopisto johtaa kansainvälisen mallin mukaisesti. Konsernissa LUT yliopistona tekee akateemista tutkimusta ja antaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä koulutusta. LAMK ja Saimaa antavat työelämälähtöistä koulutusta sekä tekevät soveltavaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Haemme Opintopsykologia Lahden ammattikorkeakouluun 5.8.2019 alkaen.
Keskeiset työtehtävät
Asiakastyö (yksilötapaamiset). Pienryhmien, työpajojen, koulutusten ohjaaminen. Self-help- ja verkkomateriaalien tuottaminen. Teet tiivistä yhteistyötä LAMK Support tiimin, sekä muiden toimijoiden kuten opiskeluterveydenhuollon ja viranomaistahojen kanssa. Osallistut opiskelijahyvinvointityöryhmiin, uusien opiskelijoiden orientaatioon ja pidät sisäisiä koulutuksia. Osa työajasta tapahtuu mahdollisesti tulevan LAB ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksella.
Edellytettävä koulutus
Laillistettu psykologi, psykologian maisteri.
Edellytettävä osaaminen ja työkokemus
Erinomaiset yhteistyö-, esiintymis- ja vuorovaikutustaidot. Tavoitehakuinen, suunnitelmallinen työskentelyote. Hyvät itsensä johtamisen taidot, kyky oppia uutta ja uudistua. Sujuva englanninkielen taito.
Arvostettava osaaminen ja työkokemus
Toivomme sinulta osaamista ja kokemusta psykologin työstä nuorten ja/tai aikuisten kanssa, sekä korkeakouluympäristön tuntemusta. Eduksi katsotaan verkkointerventioiden tuntemusta.
Koeaika
6 kk
Palkkauksen peruste
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.
Valinta on ehdollinen, kunnes tehtävään valittu on
Toimittanut työhöntulotarkastuslausunnon terveydentilastaan.
Lisätietojen antajat
Jarkko Tuominen, opintoasioiden johtaja
p. 044 708 1274 / jarkko.tuominen@lamk.fi
ja psykologi Simo Ahonen p. 044 708 0476 / simo.ahonen@lamk.fi.
Hakuaika
09.05.2019 - 31.05.2019