Projekti-insinööri, ympäristöteknologia

Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) on rohkea, kunnianhimoinen ja kannustava yhteisö, jossa opiskelijan ja henkilöstön on ilo toimia yhdessä. Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus. Meiltä valmistuu menestyviä asiantuntijoita työelämään. Opiskelijoita on yli 5000 ja henkilöstöä on 360. LAMK profiloituu yrittäjyyden ja painoalojensa – hyvinvoinnin ja uudistavan kasvun, kiertotalouden ratkaisujen, muotoilun ja älykkään liiketoiminnan – kautta.

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, Lahden ammattikorkeakoulu LAMK ja
Saimaan ammattikorkeakoulu muodostavat LUT-korkeakoulut. Se on laadukas, kokeileva ja energinen korkeakoulukeskittymä, jota yliopisto johtaa kansainvälisen mallin mukaisesti. Konsernissa LUT yliopistona tekee akateemista tutkimusta ja antaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä koulutusta. LAMK ja Saimaa antavat työelämälähtöistä koulutusta sekä tekevät soveltavaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

Haemme tekniikan alalle Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt -hankkeeseen määräaikaista projekti-insinööriä 1.9.2019 alkaen laboratorio- ja koelaitteistojen käyttöönottoon ja koeajoihin. Työ sisältää biomateriaalien, tekstiilien sekä muovien materiaalitestauksia sekä mittauksia. Haemme projekti-insinööriä myös peltobiomassan jatkojalostamiseen liittyvään hankkeeseen. Samaan projekti-insinöörin toimeen sisältyy myös tekstiilien kiertotalousekosysteemiin liittyviä työtehtäviä. Hanketyökokonaisuus sisältää myös 3D-tulostussovellusten kehitystyötä. Toinen tehtävistä kestää 31.12.2021 asti ja toinen 31.8.2021 asti.
Keskeiset työtehtävät
Laboratoriolaitteiden käyttöönotto, koeajot, materiaalitestaukset ja -mittaukset sekä 3D -tulostus.
Edellytettävä koulutus
Soveltuva korkeakoulututkinto (ylempi tai AMK) ympäristötekniikan, materiaalitekniikan tai kemian koulutusalueelta. Hakuvaiheessa huomioimme myös valmistumassa olevat hakijat.
Edellytettävä osaaminen ja työkokemus
Laboratoriolaitteistojen tuntemus, toimiminen monialaisissa kehittämisryhmissä, käytännönläheinen toimintatapa. Englanninkielen taito.
Arvostettava osaaminen ja työkokemus
Laboratorioympäristön käyttöönotto, materiaalitestaukset.
Koeaika
6 kk
Palkkauksen peruste
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.
Lisätietojen antajat
TKI-johtaja Kati Manskinen p. 050 301 8167 (yhteydenotot 5.8.19 alkaen).
Hakuaika
01.08.2019 - 15.08.2019