Asiantuntija, IoT

Lahden ammattikorkeakoulu (LAMK) on rohkea, kunnianhimoinen ja kannustava yhteisö, jossa opiskelijan ja henkilöstön on ilo toimia yhdessä. Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus. Meiltä valmistuu menestyviä asiantuntijoita työelämään. Opiskelijoita on yli 5000 ja henkilöstöä on 360. LAMK profiloituu yrittäjyyden ja painoalojensa – hyvinvoinnin ja uudistavan kasvun, kiertotalouden ratkaisujen, muotoilun ja älykkään liiketoiminnan – kautta.

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT, Lahden ammattikorkeakoulu LAMK ja
Saimaan ammattikorkeakoulu muodostavat LUT-korkeakoulut. Se on laadukas, kokeileva ja energinen korkeakoulukeskittymä, jota yliopisto johtaa kansainvälisen mallin mukaisesti. Konsernissa LUT yliopistona tekee akateemista tutkimusta ja antaa tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa ylintä koulutusta. LAMK ja Saimaa antavat työelämälähtöistä koulutusta sekä tekevät soveltavaa tutkimus- kehitys- ja innovaatiotoimintaa.

IoT-osaamisloikka hanke tarvitsee 1-2 asiantuntijaa ajalle 1.3.2019 - 30.9.2021. Hankkeen tavoitteena on edistää alueen tarpeita vastaavaa uudenlaisten älykkäiden IoT-laitteiden ja muihin IoT- teknologioihin liittyvää koulutustarjontaa ja sen laatua.

Osatavoitteina on: 1. Työelämän ja oppilaitosten yhteistyömuotojen ja osaamisen lisääminen IoT-teknologioiden hyödyntämisessä. 2. Parantaa eri alojen tietoisuutta ja osaamista älykkäiden laitteiden ja IoT-teknologioiden tuomista mahdollisuuksista. 3. Kehittää ja pilotoida työelämän osaamistarpeita vastaavaa IoT-teknologioihin liittyvää koulutusta työssä oleville, työttömille alan osaajille ja nuorille.
Keskeiset työtehtävät
1. IoT-työpajojen toteutus eri toimialoille: Järjestetään työelämän ja koulutuslaitosten yhteisiä IoT-työpajoilla, joita pidetään ala-kohtaisesti palvelualalle, konepajoille, automaatioalalle, prosessiteollisuudelle, ohjelmistoalalle.
2. IoT-webinaarisarjan toteutus: Pidetään avoimia webinaareja, jotka räätälöiden työpajoissa tunnistettujen elinkeinoelämän IoT-tarpeiden pohjalta ja näin ollen varmistetaan, että ne vastaavat alueen työvoiman tarpeisiin.
3. Työelämän IoT-osaamispilottien toteutus: Tehdään 5kpl alakohtaisia räätälöityjä pilotteja, jotka toteutetaan valituissa yrityksissä. Pilottien perusteella laaditaan alakohtaiset IoT-tuottavuusloikkamallit, jotka ovat yleisesti hyödynnettävissä eri yrityksissä.
4. IoT-virtuaalikoulutuksen toteutus: Kehitetään ja testataan 6 op IoT-verkko-opetuskokonaisuus, johon voi osallistua yritysten henkilöstöä ja opiskelijoita monipuolisesti eri asteiden oppilaitoksista sekä myös työttömät alan osaajat, joiden ammattitaito kaipaa päivitystä. Verkkokoulutus mahdollistaa yritysten työntekijöiden osaamisen päivittämisen IoT- teknologioiden osalta.
5. IoT-opintopolkujen suunnittelu: Toimenpiteessä kehitetään opintopolkuja ICT- ja IoT-teknologioista kiinnostuneille nuorille ja nuorille aikuisille aina toisen asteen koulutuksesta jatko-opintoihin asti. Toimenpiteessä myös tarkastellaan mm. mahdollisuutta eri koulujenvälisistä yhteisopinnoista. Lukioissa toiminnassa huomioidaan erityisesti nuoret naiset. ICT-alalla työskentelee ja alaa opiskelee melko vähän naisia, joten hanke pyrkii osaltaan tekemään alaa tunnetummaksi ja kiinnostavammaksi myös naisille.
Edellytettävä koulutus
Korkeakoulututkinto
Edellytettävä osaaminen ja työkokemus
Osaamista ja kokemusta toimimisessa IoT -ympäristössä. Näkemys yhteistyökumppaneiden IoT osaamisen kehittämisestä. Englannin kielen taito
Arvostettava osaaminen ja työkokemus
IoT kouluttajakokemus.
Koeaika
6 kk
Palkkauksen peruste
Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät Sivistystyönantajat ry:n yksityisen opetusalan työehtosopimuksen mukaisesti.
Lisätietojen antajat
Koulutuspäällikkö Rami Kivilahti p. 050 309 3213.
Hakuaika
04.02.2019 - 19.02.2019