Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut

Kuva
Arvotuhka_logo
ARVO-TUHKA - Tuhkan maarakentamisen uudet arvoketjut –hanke tuottaa tietoa ja osaamista uuden lainsäädännön mukaisista mahdollisuuksista hyödyntää tuhkaa maarakennustoiminnassa ja edistää tähän liittyvää yhteistyötä, vähähiilistä toimintatapaa ja liiketoimintamahdollisuuksia Päijät-Hämeen maakunnassa.
Toteutusaika
-
Projektin tila
Käynnissä
Toteutusalue
Kansallinen
Rahoitus
Maaseuturahasto 2014-2020 Flat rate 24%
LAMKin rooli
Hallinnoija
Yksikkö
Tekniikan ala
Painoala
Kiertotalouden ratkaisut
Projektissa tapahtuu
Tavoitteet
Hankkeen toimenpiteinä järjestetään mm. työpajoja, joissa välitetään tietoa uuden lainsäädännön mahdollisuuksista hyödyntää tuhkaa maarakentamisessa. Lisäksi kartoitetaan Päijät-Hämeen alueen tuhkan hyödyntämisen arvoketjujen toimijat ja pilotoidaan konkreettisesti uusia tuhkan maarakenteita maaseudun metsä- ja yksityisteissä sekä kuntien tierakenteissa, joissa järjestetään myös demonstraatiotilaisuuksia. Hankkeessa kehitetään teknillis-taloudellisesti kannattavia arvoketjua uusien tuhkarakenteiden toteuttamiseen ja arvioidaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeen kohderyhmänä ovat Päijät-Hämeen alueen tuhkan ja maarakentamisen parissa työskentelevät toimijat.
Hankkeen vaikuttavuus
Hankkeessa tuotetun tiedon ansiosta tuhkan hyötykäyttö nousee, ja tuhkaa osataan hyödyntää Päijät-Hämeen alueella täysin uudenlaisissa maarakennuskohteissa. Lisäksi tuhkan hyötykäytön kustannustehokkuus kasvaa uusien ratkaisujen ja kehitettyjen toimitusketjujen vuoksi. Hankkeen tuloksina kohderyhmällä on käytössään mm. helposti ymmärrettävää tietoa tuhkan hyödyntämisestä maarakentamisessa, avoin rekisteri alueen tuhkan hyödyntämisen arvoketjujen toimijoista ja pilot-kohteiden demonstraatiotilaisuuksista saadut käytännönkokemukset.
Yhteistyössä

Tapio Oy