Julkaisut

Julkaisutoiminnan avulla tehdään näkyväksi LAMKissa tehtävää kehittämistyötä sekä LAMKin painoaloja ja profiileja.

LAMKpub

LAMKpub on Lahden ammattikorkeakoulun open access -julkaisualusta, jolla julkaistaan LAMKin henkilökunnan, opiskelijoiden ja yhteistyökumppaneiden artikkeleita ja audiovisuaalisia julkaisuja.  Alusta sisältää kaksi jatkuvasti päivittyvää lehteä, LAMK Pro ja LAMK RDI Journal sekä tiedot LAMKin julkaisusarjan julkaisuista. Kaikki julkaisut ovat avoimesti ja ilmaiseksi kenen tahansa saatavilla.

  • LAMK Pro julkaisee suurelle yleisölle tai oman alan ammattiyhteisölle suunnattuja artikkeleita, jotka voivat olla mm. katsauksia oman alan opetuksen kehitykseen, hankkeiden kuulumisia tai perusteltuja kannanottoja ajankohtaiseen keskusteluun.
  • LAMK RDI Journal julkaisee pidempiä artikkeleita, jotka käsittelevät LAMKin TKI-toiminnassa syntyneitä tuloksia (mm. työelämän kehittämishankkeet, YAMK-työnä tehdyt kehittämishankkeet) ja joissa tulee olla selkeä tutkimusasetelma ja -aineisto.

Julkaisusarja

Lahden ammattikorkeakoulu julkaisee ammatillisen korkeakoulutuksen kannalta merkittäviä tutkimuksia, raportteja, opinnäytetöitä ja oppimateriaalia sekä tekee tunnetuksi alueellista osaamista.

Painoalablogit

LAMKin painoalablogeissa kerromme eri alojemme toiminnasta.

Kaikissa julkaisutoimintaan liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä: julkaisutatlamk [dot] fi.

Tutustu myös!

Uusimmat uutiset

Blog liftup

LAMK Pro

Digitaalinen markkinointi mikroyrittäjien mahdollisuutena

Pienen yrityksen ketteryys antaa mikroyrityksille merkittävän edun digitaalisen markkinoinnin hyödyntämisessä. Digitaalisen markkinoinnin hallitseva yrittäjä voi luoda vahvoja asiakassuhteita pienellä rahallisella panostuksella ja täten erottua kilpailijoista, sekä kasvattaa yrityksensä myyntiä. Etukäteen suunnittelemalla ja aikaa varaamalla on mahdollista tehdä aktiivista ja tuloksellista digitaalista markkinointia. Kirjoittajat: Netta Malin ja Ritva Kinnunen Mikroyritys on yritys, joka työllistää vähemmän kuin … Jatka lukemista Digitaalinen markkinointi mikroyrittäjien mahdollisuutena →

Hyvinvointialan ekosysteemin kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä

Sosiaali- ja terveysalan nykyinen palvelutuotantorakenne ja -järjestelmä eivät vastaa tulevaisuuden tarpeisiin. Toimiva palvelutuotanto ja -järjestelmä edellyttävät monimuotoisuutta yritystoiminnassa. Yhteistyö julkisen, yksityisen sekä kolmannen sektorin toimijoiden välillä on kehittämisen arvoinen vaihtoehto innovatiivisten ratkaisujen syntymiselle. Tässä artikkelissa käsitellään tekijöitä, jotka vaikuttavat hyvinvointialan ekosysteemin kehittämiseen hyvinvointialalla. Kirjoittajat: Pia Rosenberg ja Taina Anttonen Myönteisyys pienyrittäjyyteen hyvinvointialalla Työ- ja elinkeinoministeriö … Jatka lukemista Hyvinvointialan ekosysteemin kehittämiseen vaikuttavia tekijöitä →

Motivaation edistäminen asiantuntijatyössä

Motivaatio määrittelee pitkälti sen, miten ihminen oppii, kehittyy ja saavuttaa hänelle asetetut tavoitteet. Asiantuntijatyön monimuotoisuus tuo haasteita työmotivaation ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Haasteita voi lähestyä mm. asiantuntijan, asiantuntijatyön tai asiantuntijayhteisön näkökulmista. Tuoreet tutkimukset kertovat motivaatiotekijöitä ja keinoja motivaation ylläpitämiseen löytyvän myös kompleksisessa asiantuntijatyössä. Kirjoittajat: Marika Virtanen ja Markus Kräkin Motivaatio työssä Työmotivaatiolla on merkitystä niin henkilökohtaisella … Jatka lukemista Motivaation edistäminen asiantuntijatyössä →