Muotoilu

Painoala edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä, kiertotaloutta ja hyvinvointia muotoiluajattelun keinoin.

Keskeiset teemat:

  • Käyttäjälähtöinen teollinen muotoilu
  • Palveluiden ja toimintaympäristöjen muotoilu
  • Ennakoiva muotoiluosaamisen ja -yrittäjyyden kehittäminen
  • Tiedon visualisointi ja käyttöliittymäsuunnittelu 

Muotoilun painoalan teemat ja vetäjät

Kysy lisää!

Kristiina Soini-Salomaa
TKI-johtaja
kristiina [dot] soini-salomaaatlamk [dot] fi
Blog liftup

LAMKdesign

Tulevaisuuden ympäristöystävälliset pakkausratkaisut

Uusiutuvasta raaka-aineesta valmistettujen ekologisten pakkausratkaisuiden kysyntä on voimakkaassa kasvussa. Kuluttajakäyttäytymisen muutos, digitalisaatio ja pakkausmateriaalien kiristyvät ympäristövaatimukset tuovat haasteita pakkaaville yrityksille ja pakkausvalmistajille. Siirtyminen uusiin ekologisiin pakkausratkaisuihin avaa sekä pakkaaville että koneita ja laitteita valmistaville yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Lappeenrannan teknillisen yliopiston Pakkaustekniikan laboratorion ja Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin yhteisprojektissa kehitetään tulevaisuuden ympäristöystävällisiä pakkausratkaisuja elintarvikealan PK-yritysten tarpeisiin. Korkeakouluilla […]

Tajumo, tulevaisuus ja kekseliäät skenaariot

Tajumo-hankkeen tarkoitus on kokonaiskonseptin luominen Lahden uudelle taide- ja muotoilukeskukselle. Keskus sijoittuu vanhoihin Mallasjuoman tehtaan tiloihin ja rakentaminen on jo aloitettu purkutöillä. Konseptin suunnittelussa huomioidaan alueella juuri nyt toimivat yrittäjät, taiteilijat sekä muotoilijat ja muut toimijat. Voi siis sanoa, että hanke ja rakennettava keskus ovat ajankohtainen asia, joka keskittyy tämän päivän toimijoihin ja toimintaan. Siitä huolimatta suunnittelutyö […]

Palvelun brändääminen ja tuotteistaminen

Palma- hankkeen palvelun tuotteistamiseen ja brändäämiseen liittyvä työpaja järjestettiin Hämeen matkailu- ja palveluyrityksille 29.1.2019 Villa Takilassa Padasjoella.   Mistä asioista palvelun brändi muodostuu? Hyödyntävätkö yritykset ympäristöä osana brändiään?   LAMKn muotoiluinstituutin visuaalisen viestinnän lehtori Marion Robinson johdatti osallistujia miettimään, mitä brändi tarkoittaa. Brändityössä pitää pysähtyä ja miettiä, mikä on brändin ydin. Yrityksen pitää tuntea itsensä ja vahvuutensa. Brändityötä ohjaavat visio ja missio ja tekeminen vaatii johdonmukaisuutta. Pelkkä visuaalinen ilme ei riitä, vaan brändi syntyy vuorovaikutuksesta asiakkaiden kanssa. Brändiviestinnän […]