Muotoilu

Painoala edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä, kiertotaloutta ja hyvinvointia muotoiluajattelun keinoin.

Keskeiset teemat:

  • Käyttäjälähtöinen teollinen muotoilu
  • Palveluiden ja toimintaympäristöjen muotoilu
  • Ennakoiva muotoiluosaamisen ja -yrittäjyyden kehittäminen
  • Tiedon visualisointi ja käyttöliittymäsuunnittelu 

Muotoilun painoalan teemat ja vetäjät

Kysy lisää!

Kristiina Soini-Salomaa
TKI-johtaja
kristiina [dot] soini-salomaaatlamk [dot] fi
Blog liftup

LAMKdesign

Työtehtävien jatkumo – Kuinka matkaraportit muuttuvat osaksi kokonaiskonseptia

Kun hankkeessa suunnitellaan kokonaiskonseptia, löytyy hankesuunnitelmasta lukuisia erilaisia ja eri vaiheisiin liittyviä työtehtäviä. Tiedon keruu, tarvekartoitus, kerätyn tiedon analysointi ja yhteissuunnittelu ovat muutamia hankkeisiin liittyviä työtehtäviä. Usein edellä mainitut tehtävät muodostavat jatkumon ­– kerätään tietoa, kartoitetaan tarvetta, analysoidaan karttunutta tietoa monesta näkökulmasta ja lopuksi viedään tieto vaikkapa yhteissuunnittelutyöpajan lähtökohdaksi. Yksi tiedonkeruun menetelmä on vertaisarviointi, jonka […]

Summer School -herkkua LAMKissa

Lahden ammattikorkeakoulun järjestämä monialainen ja monikulttuurinen intensiiviopintomahdollisuus Summer School on vakiinnuttanut paikkansa LAMKin opinto-ohjelmassa. Tämänvuotinen setti odottaa innokkaita opiskelijoita jälleen teemalla ”Co-designing, better urban living and wellbeing” ja tervetulleita ovat sekä kandi- että maisteriopiskelijat niin tekniikan, liiketalouden, muotoilun kuin sosiaali- ja terveydenhuollon aloilta. Mukana meiningissä on yhteensä 37 opiskelijaa edustaen 19 kansallisuutta ja aloituspillin puhallus […]

Hyvinvoinnista sisältöä kulttuurimatkailuun

Lahden kolmas kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumi teemalla ”Hyvinvointimatkailua, urheilua ja kulttuuria” järjestettiin keskiviikkona 17.4.2019 Sokos Hotelli Seurahuoneella. Foorumiin osallistui 45 kulttuuri- ja matkailualan toimijaa. Joukossa oli myös matkailualan opiskelijoita Lahden ammattikorkeakoulusta. Kehittäjäfoorumi liittyi Culture Tourism for City Breakers -projektiin, joka on neljän ammattikorkeakoulun yhteinen kansainvälisen kulttuurimatkailun kehittämisprojekti. Positiivisimmaksi lahtelaiseksi vuonna 2012 valittu draamapedagogi ja ohjaaja Lasse Kantola […]