Muotoilu

Painoala edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä, kiertotaloutta ja hyvinvointia muotoiluajattelun keinoin.

Keskeiset teemat:

  • Käyttäjälähtöinen teollinen muotoilu
  • Palveluiden ja toimintaympäristöjen muotoilu
  • Ennakoiva muotoiluosaamisen ja -yrittäjyyden kehittäminen
  • Tiedon visualisointi ja käyttöliittymäsuunnittelu 

Muotoilun painoalan teemat ja vetäjät

Kysy lisää!

Kristiina Soini-Salomaa
TKI-johtaja
kristiina [dot] soini-salomaaatlamk [dot] fi
Blog liftup

LAMKdesign

Työharjoittelupaikka voi löytyä myös Muotsikan TKI-projekteista!

Opiskelijana voi joskus olla haastavaa tietää ja hahmottaa, kuinka monenlaisia projekteja ja yhteistyötä LAMKissa on meneillään muun muassa yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Esimerkiksi TKI-toiminnassa on käynnissä jatkuvasti mielenkiintoisia työelämän kanssa tehtäviä projekteja. TKI tarkoittaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, joka rahoitetaan pääasiassa ammattikorkeakoulun ulkopuolisella rahoituksella. TKI-projekteissa ja hankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten, julkisen sektorin, […]

Kurkistus kulttuurimatkailun tulevaisuuteen

Lahden kevään viimeisessä kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumissa 9.5. pohdittiin ennakkoluulottomasti tulevaisuuden kulttuurimatkailua. Foorumiin osallistui 30 kulttuuri- ja matkailualan toimijaa. Kehittäjäfoorumi liittyi Culture Tourism for City Breakers -hankkeeseen, joka on neljän ammattikorkeakoulun yhteinen kansainvälisen kulttuurimatkailun kehittämisprojekti. Tilaisuuden aluksi matkailun monitoiminainen ja valmentaja Soila Palviainen kehotti meitä etsimään uusia tuoteideoita, joissa yhdistellään yllättäviä elementtejä, kuten hevimusiikkia ja neulontaa. Kestävän kehityksen ja […]

Työtehtävien jatkumo – Kuinka matkaraportit muuttuvat osaksi kokonaiskonseptia

Kun hankkeessa suunnitellaan kokonaiskonseptia, löytyy hankesuunnitelmasta lukuisia erilaisia ja eri vaiheisiin liittyviä työtehtäviä. Tiedon keruu, tarvekartoitus, kerätyn tiedon analysointi ja yhteissuunnittelu ovat muutamia hankkeisiin liittyviä työtehtäviä. Usein edellä mainitut tehtävät muodostavat jatkumon ­– kerätään tietoa, kartoitetaan tarvetta, analysoidaan karttunutta tietoa monesta näkökulmasta ja lopuksi viedään tieto vaikkapa yhteissuunnittelutyöpajan lähtökohdaksi. Yksi tiedonkeruun menetelmä on vertaisarviointi, jonka […]