Muotoilu

Painoala edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä, kiertotaloutta ja hyvinvointia muotoiluajattelun keinoin.

Keskeiset teemat:

  • Käyttäjälähtöinen teollinen muotoilu
  • Palveluiden ja toimintaympäristöjen muotoilu
  • Ennakoiva muotoiluosaamisen ja -yrittäjyyden kehittäminen
  • Tiedon visualisointi ja käyttöliittymäsuunnittelu 

Muotoilun painoalan teemat ja vetäjät

Kysy lisää!

Kristiina Soini-Salomaa
TKI-johtaja
kristiina [dot] soini-salomaaatlamk [dot] fi
Blog liftup

LAMKdesign

Mobiilivideot ja some-markkinointi

Hahmotatko, mistä some-markkinoinnin kanavista hyödyt eniten ja mistä tavoitat potentiaaliset asiakkaat? Hyödynnätkö viestinnässäsi kaikkia vahvuuksia ja tuotatko asiakkaita kiinnostavaa sisältöä? Näitä teemoja käsiteltiin PALMA-projektin viidennessä työpajassa toukokuussa, aiheena some-markkinointi ja mobiilivideot. Projektin aikana kasvatetaan Hämeen palvelu- ja matkailualan yrittäjien ymmärrystä palvelumuotoilun ja digitaalisen markkinoinnin merkityksestä palveluita kehitettäessä. Työpaja järjestettiin Lehmonkärjessä, joka on yksi PALMA-projektin referenssiyrityksistä […]

Työharjoittelupaikka voi löytyä myös Muotsikan TKI-projekteista!

Opiskelijana voi joskus olla haastavaa tietää ja hahmottaa, kuinka monenlaisia projekteja ja yhteistyötä LAMKissa on meneillään muun muassa yritysten ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Esimerkiksi TKI-toiminnassa on käynnissä jatkuvasti mielenkiintoisia työelämän kanssa tehtäviä projekteja. TKI tarkoittaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, joka rahoitetaan pääasiassa ammattikorkeakoulun ulkopuolisella rahoituksella. TKI-projekteissa ja hankkeissa tehdään tiivistä yhteistyötä yritysten, julkisen sektorin, […]

Kurkistus kulttuurimatkailun tulevaisuuteen

Lahden kevään viimeisessä kulttuurimatkailun kehittäjäfoorumissa 9.5. pohdittiin ennakkoluulottomasti tulevaisuuden kulttuurimatkailua. Foorumiin osallistui 30 kulttuuri- ja matkailualan toimijaa. Kehittäjäfoorumi liittyi Culture Tourism for City Breakers -hankkeeseen, joka on neljän ammattikorkeakoulun yhteinen kansainvälisen kulttuurimatkailun kehittämisprojekti. Tilaisuuden aluksi matkailun monitoiminainen ja valmentaja Soila Palviainen kehotti meitä etsimään uusia tuoteideoita, joissa yhdistellään yllättäviä elementtejä, kuten hevimusiikkia ja neulontaa. Kestävän kehityksen ja […]