Kiertotalouden ratkaisut

Painoala edistää alueen kilpailukykyä ja kiertotalouteen siirtymistä. 

kiertotalouden ratkaisutKeskeiset teemat:
•    Resurssitehokkuus
•    Kestävä ympäristö
•    Digitaaliset palvelut
•    Teknologia ratkaisut

Kysy lisää ja tilaa uutiskirje!

Kati Manskinen
TKI-johtaja
kati [dot] manskinenatlamk [dot] fi
Blog liftup

LAMKgreen

Energiatietoinen jätevedenpuhdistamo: Case Kariniemen jätevedenpuhdistamo

Ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta on pyrittävä vähentämään päästöjä kaikilla mahdollisilla tavoilla, tässä energiatehokkuudella on keskeinen rooli (Syke 2019). Jätevedenpuhdistamoilla on ilmastonmuutoksen hillinnän osalta tärkeä tähdätä energiatehokkuuden kannalta keskeisiin päästöihin (Vaccari et al. 2018). Energiakustannukset kattavat merkittävän osan jätevedenpuhdistamon kokonaiskäyttökustannuksista, joten energiatehokkuuden kannalta on tärkeää tietää, miten energiankulutus jakautuu jätevedenpuhdistuksessa eri käsittelyprosessien ja prosessilaitteiden välillä, jotta energiatehokkuustoimenpiteet […]

Kansainvälinen yhteistyö vauhdittamaan jakamistalouden ratkaisuja

Päijät-Häme pääsee koordinoimaan uutta kansainvälistä kiertotaloushanketta. EU:n Interreg Europe-ohjelma myönsi 1,5 miljoonaa euroa CECI-projektille, joka edistää asukkaille suunnattuja kiertotalousratkaisuja erityisesti jakamistaloudessa (Interreg Europe 2019a). Hyviä käytänteitä jaettavaksi Jakamistalous on globaali, kasvava kiertotalouden trendi, joka tarjoaa merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia. Jakamistaloudessa olemassa olevat tuotteet ja tarvikkeet pyritään pitämään tehokkaassa käytössä jakaen niitä erilaisia alustoja hyödyntäen. Yhteisöllisyys on jakamistaloudessa […]

Projektioppiminen palkitsee

Syksyllä 2018 opintonsa aloittaneet Energia- ja ympäristötekniikan opiskelijat pääsivät lehtorinsa Jussi Kuuselan johdolla heti opintojensa alussa kiinni työelämälähtöiseen projektioppimiseen CitiCAP-hankkeen toimeksiannosta. Lahden kaupungin vetämä CitiCAP-hanke (Citizens’ cap-and-trade co-created) pyrkii vähentämään lahtelaisten liikkumisesta syntyviä päästöjä markkinamekanismeja hyödyntäen kulkukauppa-mobiilisovelluksen avulla (Lahden kaupunki 2018). Syksyllä 2019 julkaistavan sovelluksen kehitystyön avuksi kaupunkilaisilta on erilaisin menetelmin kerätty arvokasta tietoa liikkumisvalinnoista […]