Kiertotalouden ratkaisut

Painoala edistää alueen kilpailukykyä ja kiertotalouteen siirtymistä. 

Keskeiset teemat:
•    Resurssitehokkuus
•    Kestävä ympäristö
•    Digitaaliset palvelut
•    Teknologia ratkaisut

Kysy lisää ja tilaa uutiskirje!

Kati Manskinen
TKI-johtaja
kati [dot] manskinenatlamk [dot] fi
Blog liftup

LAMKgreen

Digipalvelulla ruokahävikkiä vastaan

Digitaalinen ruokahävikkikokeilu –projektissa kehitetään ruokahävikkiä ehkäisevää ja vastuullisuutta lisäävää digipalvelua. Käyttäjälähtöisen digipalvelun avulla ravintolan asiakkaat voisivat ilmoittautua ruokailuun, jolloin ruokailijamäärien ennustettavuus paranisi ja hävikki vähenisi. Ilmoittautumiset olisivat yksi tekijä ennusteen luomisessa, muita tekijöitä voisivat olla ravintolan kävijämäärien historiatiedot ja kyseisen ruoka-annoksen yleinen suosio. Käyttäjätutkimusta lounasruokalassa Käyttäjälähtöisyyteen tähtäävän palvelumuotoilun menetelmiä ovat esimerkiksi erilaiset asiakas- ja asiantuntijahaastattelut, […]

Miten LAMK voisi tukea opiskelijayrittäjyyttä?

Tässä blogissa pohditaan tapoja, joilla LAMK voisi edistää ja tukea opiskelijoiden yrittäjyysosaamisen kehittymistä. Asiaa peilataan LAMKista ympäristöinsinööriksi valmistuvan ja jo opintojen aikana yrittäjänä toimivan Marisa Moilasen kokemuksiin. Esille nousee mm. eri alojen välinen yhteistyö, verkottuminen, aidot kohtaamiset yrittäjien ja opiskelijoiden välillä, sekä konkreettiset tukimuodot, joilla edistetään jaksamista, opintojen ja yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä. NY-opinnot, aktiivisuutta ja verkottumista […]

Kestävästi kehittyvä maaseutu suunnitellaan yhdessä

Vuonna 2018 Iittiin laadittiin maankäytön kehityskuva osana opinnäytetyötä, jossa käsiteltiin suomalaisen maaseudun kestävää kehitystä ja suunnittelun laadun parantamista. Työssä selvitettiin maaseudun suunnittelun eri osapuolien näkemyksiä aiheesta. Kehityskuvaa hyödynnettiin maankäyttäjien mielipiteiden ja tietämyksen keräämisessä. Opinnäytetyön tuloksia hyödynnettiin kehityskuvan laatimisessa. Paikanominaispiirteet haltuun onnistuneen vuorovaikutusprosessin kautta Maaseutualueet kehittyvät kestävästi eri tavalla kuin kaupunkialueet. Maaseutualueita on monenlaisia ja niidenkin […]