Kiertotalouden ratkaisut

Painoala edistää alueen kilpailukykyä ja kiertotalouteen siirtymistä. 

Keskeiset teemat:
•    Resurssitehokkuus
•    Kestävä ympäristö
•    Digitaaliset palvelut
•    Teknologia ratkaisut

Kysy lisää ja tilaa uutiskirje!

Kati Manskinen
TKI-johtaja
kati [dot] manskinenatlamk [dot] fi
Blog liftup

LAMKgreen

Opiskelijoiden ideasta kierrätysliiketoiminnan valmisteluun

Lahden ammattikoreakoulussa (LAMK) luodaan pohjaa uuden liiketoiminnan syntymiselle. Lahden ja Saimaan ammattikoreakoulun yhteinen RESELL-tutkimusprojekti on konkreettinen esimerkki TKI-toiminnan ja opetuksen integroinnin sekä monialaisen osaamisen yhdistämisen tuloksista. Idea opiskelijaprojektista Ajatus RESELL-palveluun sai alkunsa LAMKin Kiertotalousväylältä, jossa monialaiset opiskelijaryhmät etsivät ratkaisuja kiertotalouden todellisiin haasteisiin. Tällä kertaa opiskelijaryhmän tavoitteena oli kehittää jätealan yritykselle uusi toimintamalli, jonka avulla tehostettaisiin […]

Yhteiskunta- ja ympäristövastuu osana kestävää tulevaisuutta

Europarlamentaarikko Heidi Hautala luennoi yhteiskuntavastuun merkityksestä otsikolla “Fair globalisation – responsible supply chains” kansainvälisenä naistenpäivänä 8.3.2019 Lahdessa. Hautala toi esiin, että yksityisellä sektorilla on suuri merkitys tasa-arvon ja ympäristövastuullisuuden toteutumisessa. Vastuullisuus osana kestävää kehitystä Useat Yhdistyneiden kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteista liittyvät sekä ympäristöön että tasa-arvoon (United Nations 2019). Vastuullisuus on kokonaisvaltaisesti keskeisessä roolissa kun pyrimme […]

Digipalvelulla ruokahävikkiä vastaan

Digitaalinen ruokahävikkikokeilu –projektissa kehitetään ruokahävikkiä ehkäisevää ja vastuullisuutta lisäävää digipalvelua. Käyttäjälähtöisen digipalvelun avulla ravintolan asiakkaat voisivat ilmoittautua ruokailuun, jolloin ruokailijamäärien ennustettavuus paranisi ja hävikki vähenisi. Ilmoittautumiset olisivat yksi tekijä ennusteen luomisessa, muita tekijöitä voisivat olla ravintolan kävijämäärien historiatiedot ja kyseisen ruoka-annoksen yleinen suosio. Käyttäjätutkimusta lounasruokalassa Käyttäjälähtöisyyteen tähtäävän palvelumuotoilun menetelmiä ovat esimerkiksi erilaiset asiakas- ja asiantuntijahaastattelut, […]