Hyvinvointi ja uudistava kasvu

Painoala edistää hyvinvointia ja alueellista kasvua kehittämällä osaamista, prosesseja ja toimintamalleja yhdessä työelämän kanssa. 

Keskeiset teemat: 

  • Hyvinvointia luonnosta ja liikkumisesta 
  • Älykäs omahoito ja hyvinvointiteknologia 
  • Sosiaalinen osallisuus 
  • Sote-palveluiden ja osaamisen kehittäminen

Kysy lisää!

Kati Peltonen
TKI-johtaja
Hyvinvointi ja uudistava kasvu -painoala
kati [dot] peltonenatlamk [dot] fi

Blog liftup

LAMKwell-being

Opiskelijat oppimaan olopisteen oppimisympäristöön

Torstaina 5.9. pidettiin tänä syksynä aloittaneille sosionomiopiskelijoille perehdytys Olopiste – Aktiivisuudella tasapainoista arkea -hankkeeseen. Opiskelijat lähtivät oppimaan Olopisteen oppimisympäristöön heti seuraavalla viikolla. Perehdytyksessä olivat mukana sosionomiopiskelijoiden ja opettajien lisäksi Olopisteen työntekijät Outi Jokinen ja Pasi Viitaniemi. Hanketta hallinnoi Harjulan setlementti, joka on ihmistä palveleva ja yhteisöllisyyttä rakentava monialatoimija Lahden seudulla. Lahden ammattikorkeakoulun sosionomikoulutus on hankkeessa […]

The Florence Network – Kansainvälinen hoitotyön koulutuksen verkosto

Lahden ammattikorkeakoulu on ollut kansainvälisen hoitotyön koulutuksen verkoston, Florence Networkin, jäsen jo kahden vuosikymmenen ajan. Verkostoon kuuluu yhteensä 40 yhteistyöammattikorkeakoulua 18 eri maasta. Verkoston tavoitteena on parantaa ja kehittää eurooppalaisen sairaanhoitaja- ja kätilökoulutuksen laatua kansainvälisen yhteistyön avulla erityisesti koulutuksen, tieteellisen tutkimuksen ja kehityksen näkökulmasta. Verkosto pyrkii parantamaan sairaanhoitajan ja kätilön ammattien imagoa ja vaikuttamaan Euroopan […]

Digi virtaa sosiaali- ja terveysalan palveluihin

Digilisaatio on tuonut korkeakoulujen arkipäivään uudenlaisia mahdollisuuksia ja se mahdollistaa myös korkeakoulujen välisen yhteistyön opetuksen kehittämisen. Koulutuksen tulee vastata näihin yhteiskunnan muuttuviin haasteisiin. Myös Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman yhtenä tavoitteena on, että sivistys, koulutus ja osaaminen muodostavat yhteiskunnan perustan. Erityisenä haasteena tunnistetaan työn murros ja digitalisaatio (Valtioneuvosto, 2019.) Opintokokonaisuus yhteistyönä Lahden ammattikorkeakoulussa (LAMK) on useita hankkeita, […]