Hyvinvointi ja uudistava kasvu

Painoala edistää hyvinvointia ja alueellista kasvua kehittämällä osaamista, prosesseja ja toimintamalleja yhdessä työelämän kanssa. 

Keskeiset teemat: 

  • Hyvinvointia luonnosta ja liikkumisesta 
  • Älykäs omahoito ja hyvinvointiteknologia 
  • Sosiaalinen osallisuus 
  • Sote-palveluiden ja osaamisen kehittäminen

Kysy lisää!

Kati Peltonen
TKI-johtaja
Hyvinvointi ja uudistava kasvu -painoala
kati [dot] peltonenatlamk [dot] fi

Blog liftup

LAMKwell-being

Sosionomi-opiskelijat Pajulahdessa kokemustiedon lähteellä

”Jos luontoon haluat mennä sä nyt, niin miten se ees onnistuu” Luonto kaikille -hankkeen tavoitteena on kehittää Päijät- ja Kanta-Hämeen luontomatkailukohteiden esteettömyyttä ja saavutettavuutta sekä auttaa alueella toimivia yrityksiä tuotteistamaan ja markkinoimaan esteettömiä luontomatkailupalveluitaan. Hankkeen aloitusseminaari pidettiin 13.3.2019 Pajulahden Liikuntakeskuksessa Lahdessa. Kokemustieto kirjailtiin kahvittelun lomassa fläppi-pöytäliinoihin  Kahdeksan sosionomiopiskelijaa suunnitteli ja toteutti yhdessä LUKA-tiimin kanssa Pajulahdessa […]

Keveillä tukitoimilla suuri merkitys aikuisten työllistymiseen

Työllisyystilanteen heikkeneminen on jatkunut Suomessa koko 2010-luvun ajan. Pitkäaikaistyöttömien määrä työttömien kokonaismäärästä on ollut pitkään korkealla ja se kasvaa edelleen. Pitkäaikaistyöttömyydestä on tullut jo rakenteellinen ongelma, ja sen ratkaisemiseksi tarvitaan eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja kumppanuutta, kuten myös uudenlaisten toimintamallien kehittämistä. (Arnkil, Jokinen, Pitkänen, Spangar & Tuusa 2015, 29.) Työttömyydenhoitoa tehokkaampi keino työttömyysongelman ratkaisemiseksi on […]

Safarimallin avulla työhyvinvoinnin kimppuun

Tutkimusten mukaan panostukset työhyvinvointiin voivat vahvistaa yrityksen tuottavuutta. IGLO-mallissa aihetta on käsitelty tunnistaen siitä yksilön (Individual), ryhmän (Group), johdon (Leaders) sekä organisaation (Organization) näkökulmat. Työhyvinvointia kannattaa kehittää monella organisaatiotasolla ja erilaisilla tavoilla, jotta toimet saadaan kohdistettua juuri kunkin yrityksen tuottavuutta vahvistaviin käytänteisiin. (Nielsen ym. 2017.) LAMKin Työelämäsafari-hankkeessa aiheeseen paneuduttiin organisaation näkökulmasta (O), ja osallistujina oli […]