Hyvinvointi ja uudistava kasvu

Painoala edistää hyvinvointia ja alueellista kasvua kehittämällä osaamista, prosesseja ja toimintamalleja yhdessä työelämän kanssa. 

Keskeiset teemat: 

  • Hyvinvointia luonnosta ja liikkumisesta 
  • Älykäs omahoito ja hyvinvointiteknologia 
  • Sosiaalinen osallisuus 
  • Sote-palveluiden ja osaamisen kehittäminen

Kysy lisää!

Kati Peltonen
TKI-johtaja
Hyvinvointi ja uudistava kasvu -painoala
kati [dot] peltonenatlamk [dot] fi

Blog liftup

LAMKwell-being

Opettajuutta Sloveniasta -Kokemuksia vaihto-opettajan vierailusta

Kansainvälistä yhteistyötä toteutetaan korkeakouluissa tavoitteena tukea sekä opiskelijoiden, että opettajien ja henkilöstön kansainvälisyysosaamisen kehittymistä sekä kasvattaa valmiuksia kansainvälisessä ja monikulttuurisessa ympäristössä toimimiseen. Tällaista kansainvälistä yhteistyötä toteutettiin Lahden ammattikorkeakoulun (LAMK) sosiaali- ja terveysalalla kuluvan vuoden lokakuussa viikolla 42, kun fysioterapian koulutusohjelma sai vieraakseen opettaja Maja Povšen Sloveniasta. Viikon kestoinen opettajavaihto toteutettiin Erasmus+-ohjelman puitteissa ja kirjoittaja toimi […]

Ensimmäiset askeleet vapaaehtoiseksi

Suomessa vapaaehtoistyötä tekevien määrä on kasvussa ja tänä päivänä jopa 42 prosenttia kansalaisista ilmoittaa tekevänsä vapaaehtoistyötä. Vapaaehtoistoiminnan avulla edistetään monella tapaa hyvinvointia ja sillä on merkittävä rooli osallisuuden edistämisessä sekä yksinäisyyden ja syrjäytymisen torjumisessa yhteiskunnassamme. (Kansalaisareena 2019.) Yhteiskunnallista vastuuta vahvistamassa Lahden ammattikorkeakoulu on mukana toteuttamassa ENtRANCE: Engaged Research Connecting Community with Higher Education –hanketta, jossa […]

Valmennuksen avulla töihin

Maahanmuuttajien on vaikea työllistyä lähes kaikissa Euroopan maissa. EU:ssa maahanmuuttajien työttömyysprosentti on keskimäärin 5 prosenttiyksikköä kantaväestöä suurempi, mutta alueelliset erot ovat suuria. Benelux-maissa muualla syntyneiden työttömyysprosentti on jopa kaksinkertainen syntyperäisiin asukkaisiin nähdä. (OECD/EU 2018.) Eri puolella Eurooppaa etsitään keinoja helpottaa maahanmuuttajien työllistymistä. Belgian Ostenden kaupungissa tehokkaaksi työllistymisväyläksi on osoittautunut kuuden viikon intensiivinen valmennusjakso. Tukea yrityksille […]