Älykäs liiketoiminta

Painoala edistää tuottavuutta ja kilpailukykyä kehittämällä yritysten ja muiden organisaatioiden toimintamalleja.

Keskeiset teemat:

  • Digitaalinen liiketoiminta
  • Matkailu ja tapahtumatuotanto
  • Toimitusketjujen johtaminen
  • Globaalisti ja alueellisesti vastuullinen liiketoiminta

Kysy lisää!

Ulla Kotonen
TKI-johtaja
Älykäs liiketoiminta
ulla [dot] kotonenatlamk [dot] fi
Blog liftup

LAMKbusiness

Ulkomaalaiset opiskelijat kieli-, kulttuuri- ja liiketoimintaosaamisen voimavarana

LAMKin kansainvälisten tutkinto-opiskelijoiden kieli-, kulttuuri- ja liiketoimintaosaaminen ovat voimavara, jota ei aiemmin ole saatu riittävästi Päijät-Hämeen pk-yritysten palvelukseen. Tarve tämän voimavaran hyödyntämiseen on tiedostettu, mutta keinot ongelman ratkaisuun ovat puuttuneet. Ongelma on moninainen, sen taustalla on muun muassa vanhentuneita toimintamalleja ja kulttuurien kohtaamiseen liittyviä ennakkoluuloja. Työvoiman saatavuus ongelmana Yrityselämän muutokset kuten nopeasti kansainvälistyvät työyhteisöt, kansainvälisten […]

Ympäristövastuulliset urheilutapahtumat

Vaikka Suomi onkin edelläkävijämaita tapahtumien ympäristövastuullisessa järjestämisessä, on urheilun suurtapahtumien kestävyydessä edelleen kehitettävää (Olympiakomitea 2019). Yksi keino voisi olla kierrätysmateriaalien käyttö. Ohjeita ja oppaita ympäristövastuun toteuttamiseksi urheilutapahtumissa Suomessa ympäristövastuu ja materiaalihankintojen resurssitehokkuus kuuluvat nykyisin lähes poikkeuksetta vastuullisen tapahtuman järjestämiseen. Tapahtumien ympäristövastuullisen toteuttamisen tueksi on tuotettu useita erilaisia ohjeita ja oppaita. Yksi tällainen on Suomen Olympiakomitean […]

Lisäkoulutuksella potkua liiketoimintaan

Työelämän osaamistarpeet muuttuvat nykyisin nopeasti. Ajantasaisella osaamisella on merkittävä rooli yritysten taloudellisessa kasvussa. Osaava henkilöstö tuo laatua, tuottavuutta ja kilpailukykyä. Työnantajat ovatkin kiinnostuneita kehittämään työntekijöidensä osaamista. (Sitra 2019, 8-12.) Jo nyt Suomen vientiteollisuudessa on pulaa osaamisesta ja on arvioitu, että vuoteen 2021 mennessä tarvitaan yli 50 000 uutta osaajaa (Teknologiateollisuus ry 2019).  Koulutuksilla ja erityisesti nopeilla, […]