Älykäs liiketoiminta

Painoala edistää tuottavuutta ja kilpailukykyä kehittämällä yritysten ja muiden organisaatioiden toimintamalleja.

Keskeiset teemat:

  • Digitaalinen liiketoiminta
  • Matkailu ja tapahtumatuotanto
  • Toimitusketjujen johtaminen
  • Globaalisti ja alueellisesti vastuullinen liiketoiminta

Kysy lisää!

Ulla Kotonen
TKI-johtaja
Älykäs liiketoiminta
ulla [dot] kotonenatlamk [dot] fi
Blog liftup

LAMKbusiness

Kuljetus- ja logistiikkamessut 2019: Haasteena kuljetusalan osaajapula

Globaalin työvoimapulan kiristymisestä ovat raportoineet niin Maailmanpankin kuin DHL:n asiantuntijat (Cecere 2012, McKinnon ym. 2017), jotka ennustavat erityisesti kehittyvien maiden osaajapulasta toimitusketjuissa. Osaajapulan taustalla nähdään mm. demografiset muutokset, muuttuvat osaamisen vaatimukset, puutteet osaamisen kehittämisessä ja koulutuksessa, sekä logistiikka-alan imagolliset ongelmat.  Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n (2019) mukaan 90% kotimaan tavaraliikenteestä kulkee maanteitse kumipyörillä. Toimiala […]

Yritysten BtoC toiminnan ennakointi ja kehittäminen kuluttamisen trendien valossa

BtoC yritystoiminnassa on tärkeää seurata kuluttamisen ja käyttäytymisen trendien muutosta sekä laajemmin yhteiskunnallista demografisen rakenteen muuttumista. Yksilöasiakkaiden kohdalla voidaan hyödyntää yksilön identiteettiin ja arvoihin kohdistuvia kuluttamiseen ja käyttäytymiseen liittyviä trendejä. Myös yksilökuluttajilla on kuitenkin objektiivinen käyttötilanne, kuten asuinpaikka tai perheen rakenne, jotka vaikuttavat usein ensisijaisesti ostomahdollisuuksiin ja -päätöksiin. Niiden lisäksi yksilön sosiaalinen verkosto, sen asettamat […]

Pienyritykset digitaalisten työvälineiden hyödyntäjinä

Digitalisaatio on yksi aikamme suurimmista trendeistä, joka muuttaa ihmisten elämää sekä yritysten ja yhteiskunnan rakenteita. Digitaalisuuden yleistyminen on muuttanut merkittävästi kuluttajien käyttäytymistä ja tarpeita, mikä heijastuu kilpailuympäristön muutoksina. Kilpailuympäristön muutoksiin vastatakseen yritykset ottavat jatkuvasti käyttöön uusia digitaalisia teknologioita. Millaisia teknologioita pienyritykset hyödyntävät? Selvitimme asiaa Päijät-Hämeen alueella ja havaitsimme, että pienyrityksillä on käytössä monenlaisia digitaalisia työvälineitä, […]