Älykäs liiketoiminta

Painoala edistää tuottavuutta ja kilpailukykyä kehittämällä yritysten ja muiden organisaatioiden toimintamalleja.

Keskeiset teemat:

  • Digitaalinen liiketoiminta
  • Matkailu ja tapahtumatuotanto
  • Toimitusketjujen johtaminen
  • Globaalisti ja alueellisesti vastuullinen liiketoiminta

Kysy lisää!

Ulla Kotonen
TKI-johtaja
Älykäs liiketoiminta
ulla [dot] kotonenatlamk [dot] fi
Blog liftup

LAMKbusiness

Globaalisti ja paikallisesti vastuullinen liiketoiminta

Toiminnalle tavoitteita Tänä päivänä alkaa olla vaikea seurata uutisointia ilman että törmää otsikoihin, jotka liittyvät ilmastonmuutokseen tai muihin ympäristöongelmiin, taloudellisiin väärinkäytöksiin tai humanitaarisiin kriiseihin. IPCC:n eli hallitustenvälisen ilmastonmuutospaneelin (Intergovernmental Panel on Climate Change) 8.10.2018 julkaisema ilmastoraportti antaa lisää aihetta huoleen: Ilmaston lämpeneminen pitäisi saada pysymään 1.5 asteessa teollistumista edeltävään aikaan verrattuna – ja yksi aste […]

Ohjelmistorobotti automatisoi rutiinityön

Digitaaliteknologia on ollut organisaatioiden käytössä jo pitkään. Kuitenkin edelleen suuri määrä työelämän prosesseista sisältää manuaalisesti tehtäviä mekaanisia, rutiininomaisia tehtäviä, joita työntekijät joutuvat tylsistymiseen asti tekemään. Yksittäiset työntekijät saattavat kehittää Exceleihinsä makroja toistuvien tehtävien automatisoimiseksi, mutta laajamittainen työprosessien automatisointi on vielä harvinaisempaa. Hyviä kokemuksia ohjelmistorobotiikan hyödyntämisestä työprosessien automatisoinnissa kuulee kuitenkin yhä useammin. Ohjelmistorobotiikka Ohjelmistorobotiikka on sovellusteknologia, […]

Mitä tekemistä kulttuuriympäristöllä on digitaalisuuden ja liiketoiminnan kanssa?

Paikallisen kulttuuriympäristön hahmottaminen vetovoimatekijänä on Suomessa vielä varsin hyödyntämätön voimavara aluekehittämisessä (Antikainen ym. 2018), vaikkakin esimerkiksi rannikon puukaupungit ovat jo osanneet asiassa erikoistua. Päijät-Hämeessä ei ole puukaupunkeja, mutta kuitenkin monia omanlaisiaan kulttuuriympäristöjä, jotka voisivat profiloitua houkuttelevina vierailukohteina, asuin- ja toimintaympäristöinä. Kulttuuriympäristö ei tarkoita menneeseen pysähtynyttä maailmaa, vaan ennemmin ympäristön kautta välittyvää aikakausien jatkumon läsnäoloa ajassamme […]