Työhyvinvoinnin haasteet monikulttuurisessa työympäristössä

Kuva
Cafe Casablanca
Cafe Casablancan kehittämismyönteiset omistajat haluavat antaa mahdollisuuksia myös muille maahanmuuttajille. (kuvaaja: Katerina Medkova, Työelämäsafari)
Työelämäsafari-hankkeen järjestämille safarikiertueille osallistui erilaisia päijät-hämäläisiä yrityksia - myös monikulttuurisia yrityksiä. Syventääkseen näkökulmaa työhyvinvoinnista ja sen haasteista, safaritiimi jututti kesällä 2019 eritoten maahanmuuttajataustaisia yrittäjiä vielä erikseen.

Maahanmuuttajataustaiset yrittäjät tunnistivat yleiset työhyvinvoinnin teemat varsin hyvin omikseen. Projektipäällikkö Elina Arasolan mukaan monikulttuurisessa työyhteisössä on enemmän kirjavuutta haasteissa. ”Aiheet ovat sinänsä samanlaisia, kuin verrokkiyrityksissä mutta erilaiset kulttuurit tuovat oman mausteensa tarvittaviin kehittämistoimiin,” toteaa Arasola. Maahanmuuttajayrittäjät peräänkuuluttivatkin safarilla muutoinkin nousseiden teemojen, kuten johtamisen ja resursoinnin merkitystä.  Eri toimialoilla toimivien yritysten samankaltaiset haasteet herättivät myös huomiota, joten erilaiset yritysvierailut ja -verkostot koettiin toimiviksi tavoiksi kehittää omaa tekemistä.

Maahanmuuttajayrittäjät kokivat kuitenkin haasteita tiedon hankkimisessa, sillä kielimuuri vaikeutti osin kanssakäymistä. He kaipasivatkin keskitettyä tietoa työhyvinvoinnista englanniksi, sekä yhteistä alustaa tiedon jakamiseksi ja toimintansa kehittämiseksi.

Tutustu safaritiimin blogeihin tarkemmin:

Kartoitus (9 maahanmuuttajataustaista vastaajaa): http://blogit.lamk.fi/lamkbusiness/2019/08/23/work-wellbeing-among-lahti-region-entrepreneurs-of-foreign-origin/

Monikulttuurinen työyhteisö ” Ravintola Mamma Maria”: http://blogit.lamk.fi/lamkbusiness/2019/08/28/work-well-being-in-multicultural-environment/

Maahanmuuttajayrittäjän mietteitä ”Cafe Casablanca”: http://blogit.lamk.fi/lamkbusiness/2019/08/28/tyohyvinvointi-monikulttuurisessa-yrityksessa/

Teksti: Työelämäsafari

Kuva: Katerina Medkova, Työelämäsafari

Elina Arasola
TKI-asiantuntija
elina [dot] arasolaatlamk [dot] fi