Kiertotalouden liiketoimintamalleja Päijät-Hämeeseen

Kuva
Kiertoliikkeen loppujulkaisu
Kiertoliike-projektin tuoreeseen loppujulkaisuun on koottu keskeisimmät tulokset mm. alueellisista materiaalivirtaselvityksistä, liiketoimintamahdollisuuksien kartoituksista sekä kiertotalouden tiekartasta.

Julkaisussa kuvataan kuusi projektissa koottua liiketoimintamallia kiertotalouden eri osa-alueilta; biotalous ja ravinnekierrot, uudenlainen kierrätysliiketoiminta, digitaalisuus sekä palveluliiketoiminta materiaalien käytön vähentämiseksi. 

Loppujulkaisu on saatavissa sähköisessä muodossa.
 
Julkaisun ovat kirjoittaneet asiantuntijat Lahden ammattikorkeakoulusta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Muovipoli Oy:sta, Lahden Työn Paikka Oy:sta ja LADECista. Kiertoliike-projekti toteutetaan vuosina 2016-2018 Euroopan aluekehitysrahaston tuella. Kiitos kaikille yhteistyökumppaneille!