Teollinen ja brändimuotoilu

Tavoite

Valmistuessasi teollisen ja brändimuotoilun koulutuksesta muotoilija (AMK) -tutkintoon sinulla on valmiudet työskennellä ajoneuvomuotoilun, pakkaus- ja brändimuotoilun, puettavan muotoilun ja teollisen muotoiluntehtävissä. Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta jo koulutukseen hakeutuessasi.

Suuntautumisestasi riippuen työllistäjinä voivat olla mainos- ja muotoilutoimistot, julkinen sektori ja kaupungit, brändin omistajat sekä tiedotus ja kaupan ala. Työskentelet tuotekehitystiimissä esimerkiksi ajoneuvojen, pakkauksien, vaatetuksen ja muiden puettavien tuotteiden, palvelujen sekä teollisen muotoilun parissa. Monet alan työpaikat löytyvät opiskelijan kiinnostuksen mukaan myös kansainväliseltä kentältä. Koulutuksessa hankit valmiudet toimia muotoilijana ja luovan alan yrittäjänä.

Koulutuksen sisältö

Teollisen ja brändimuotoilun opinnoissa voit keskittyä ajoneuvomuotoiluun ja suunnitella erilaisia ajoneuvoja kulkuvälineitä, työkoneita ja liikennejärjestelmiä alalle tyypillisten visuaalisten ja teknisten suunnitteluperiaatteiden mukaan. Voit myös keskittyä pakkaus- ja brändisuunnitteluun, jolloin suunnittelet pakkauksia ja brändimateriaalia pakkausteollisuuteen, yrityksille ja muille brändinomistajille. Puettavan muotoilun opinnoissa suunnittelet kaupallisesti, funktionaalisesti, eettisesti ja ekologisesti korkeatasoisia puettavia tuotteita. Teollisen muotoilun opinnoissa teet monipuolisesti erilaisia suunnittelutehtäviä tuotesuunnittelusta, palvelujen ja systeemien suunnitteluun. Voit halutessasi tarkentaa suuntautumistasi erityisesti palvelumuotoilun suuntaan valitsemalla palvelumuotoilun opintoja.

Osaamisesi koostuu mm. käyttäjälähtöisten muotoiluprosessien hallinnasta, kestävien ja ympäristömyötäisten valmistusprosessien tunnistamisesta ja uusien liiketoimintamallien soveltamisesta. Koulutuksessa painottuu muotoilun prosessiosaaminen taustoituksesta ja ideoinnista suunnittelutaitoihin ja edelleen projektihallintaan. Lisäksi monenlaiset muotoilijan työhön liittyvät taidot, kuten erilaiset visualisointi, kuvitus ja mallinnustekniikat ovat koulutuksen ytimessä.
Teollisen ja brändimuotoilun aloilla työskentely edellyttää hyvää kaksi- ja kolmiulotteista esteettistä hahmottamista sekä hyvää työvälineiden hallintaa ja materiaalien tuntemusta. Yhteistyö- ja kommunikointikyky, luova ongelmanratkaisukyky sekä kyky seurata yhteiskunnan tulevaisuuden muutostarpeita ovat tärkeitä. Lisäksi vaaditaan hyvää brändiosaamista sekä kaupallista ajattelua.

Ohjeet

  1. Täytä sähköinen hakulomake opintopolussa: Muotoilija AMK, Teollinen ja brändimuotoilu.
  2. Odota kutsua ja valmistautumisohjeita valintakokeisiin.

Teollisen ja brändimuotoilun hakukohteeseen ei ole ennakkotehtäviä, kaikki yhteishaun tehneet hakijat kutsutaan valintakokeeseen.

 

Lisätietoa hakuohjeissa ja usein kysytyissä kysymyksissä.