Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu

Tavoite

Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu -hakukohteen opiskelijana voit erikoistua joko sisustusarkkitehtuuriin/tilasuunnitteluun tai kalustemuotoiluun. Valmistuttuasi muotoilijaksi (AMK) sinulla on valmiudet työskennellä oman alasi asiantuntijana suunnittelutiimeissä esimerkiksi muotoilu- tai arkkitehtitoimistossa, huonekaluja tai kalusteita valmistavan yrityksen palveluksessa tai itsenäisenä yrittäjänä sisustusarkkitehtinä tai kalustemuotoilijana. Teet valinnan ammatillisen ydinosaamisesi suunnasta ensimmäisen vuoden jälkeen. Koulutus antaa hyvät valmiudet suunnittelu-, asiantuntija- ja kehittämistehtäviin sekä yrittäjyyteen muotoilun moninaisella ammattikentällä.

Koulutuksen sisältö

Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu -hakukohteen koulutus keskittyy asumisympäristöjen ja julkisten tilojen, kuten työ-, kaupallisten- ja vapaa-ajan ympäristöjen sekä niihin liittyvien tuotteiden ja palvelujen suunnitteluosaamiseen ja soveltavaan tutkimukseen. Koulutuksen keskeisinä teemoina ovat käyttäjälähtöisyys, toiminnallinen ja esteettinen laatu sekä kestävä kehitys.
Opinnoissa perehdyt käyttäjälähtöiseen muotoiluun ja tilasuunnitteluun ja kehität ratkaisuja erilaisissa suunnittelutehtävissä käyttäjien henkilökohtaisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tarpeiden ja toiveiden mukaan. Huomioit ympäristön asettamat vaatimukset ja haasteet muotoilu- ja suunnittelutyössäsi. Tarkastelet rakennettua ympäristöä ja sen muuttuvia tarpeita kestävän kehityksen kannalta.

Koulutuksen myötä saat hyvät edellytykset seurata alan muutoksia ja kehittyä edelleen omassa osaamisessasi. Koulutus toteutetaan toimintaympäristössä, jossa luovalla yhteisöllä ja yhteisöllisyydellä on suuri merkitys. Uudet tilat ja laitteet mahdollistavat monipuolisen ja ajanmukaisen oppimisen, joka tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämään. Henkilökohtaisen tutoroinnin avulla sinua ohjataan kehittämään omia vahvuuksiasi niin, että osaamisesi on kilpailukykyistä tulevaisuuden työmarkkinoilla.

Laajennat ammatillista profiiliasi ja lisäät mahdollisuuksiasi erottua työmarkkinoilla suorittamalla vaihtojakson jossakin ulkomaisista yhteistyöoppilaitoksistamme.

 

ESIVALINTATEHTÄVÄT

PORTFOLIO (Työnäytekansio)

Esittele portfoliolla näytteitä osaamisistasi, joiden uskot tukevan valintaasi opiskelijaksi. Tuo esiin töitä, joilla mielestäsi erotut muista hakijoista. Ole rohkea, uniikki ja persoonallinen. Esittele työnäytekansiossa tilan ja muodon hahmotustaitojasi esimerkkitöiden avulla.

Kaikkien töiden ei tarvitse olla puhtaita muotoilutöitä vaan ne voivat olla esimerkiksi työhösi, harrastuksiisi tai aikaisempaan koulutukseesi liittyviä tuotoksia. Sisällytä portfolioon lyhyet töitä selittävät tekstit. Portfolio voi koostua esim. piirustuksista, valokuvista, mallinnuksista tai maalauksista. Haluamme nähdä erityisesti käsivarapiirroksiasi.

Huom! Ensimmäisen esittelemäsi työn tulee kuvata tilaa tai esinettä kolmiulotteisesti. Tekniikkana piirtäminen ja/tai maalaaminen.

Huom! Ei videoita, tallenteita tai linkkejä.

Ohjeet

Portfolion maksimikoko voi olla A3 ja siinä voi olla 4–10 sivua.

Portfolion ensimmäisellä aukeamalla tulee olla motivaatiokirje. Motivaatiokirjeen pituus voi olla maksimissaan A4-liuskan pituinen teksti.

Käsittele motivaatiokirjeessä ainakin seuraavia asioita:

  • Kerro itsestäsi lyhyesti.
  • Miksi haluat opiskelemaan muotoilua?
  • Mitä sinä osaat?
  • Kerro aikaisemmasta koulutuksestasi ja työkokemuksesta tai harrastuksen kautta hankitusta osaamisesta lyhyesti.
  • Miksi erityisesti haet Muotoiluinstituuttiin?
  • Miksi haluat juuri valitsemaasi koulutukseen?
  • Millainen on tulevaisuuden suunnitelmasi opiskelun jälkeen?

Oma nimesi ja hakukohteen nimi tulee olla portfolion kannessa.
Nido kaikki portfolion sivut yhteen haluamallasi tavalla.

Portfolio ja motivaatiokirje arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Arviointiperusteena on soveltuvuus alalle, visuaalinen ilmaisukyky, tilan ja muodon hahmotuskyky, näytetyöt sekä portfoliokokonaisuuden hallinta. Portfoliossa esiteltyjen töiden tulee olla hakijan tekemiä. Mikäli esittelet yhteisprojekteja, oma osuus on selvitettävä yksiselitteisesti.

Älä liitä portfolioon alkuperäiskappaleita töistäsi – portfolioita ei palauteta hakijalle! Portfoliosta ei myöskään voida antaa hakijalle palautetta.

Palauta portfolio ja Muotoiluinstituutin oma lisälomake riittävällä postimaksulla varustetussa kirjeessä siten, että se on perillä viimeistään 3.4.2019 klo 15.00. Tarkista, että esivalintatehtävälähetyksesi kestää kuljetuksen. Älä lähetä tehtäviä esimerkiksi postitusputkessa, pakkausmuoto on kirjekuori (esim. C3-koko).

Portfolio tulee postittaa Muotoiluinstituuttiin, älä tuo sitä meille henkilökohtaisesti. Lähettäminen kannattaa hoitaa Postin toimipaikassa, jotta postimaksu tulee varmasti oikein. Perille saakka jakelua ei tarvitse ostaa lisäpalveluna, riittää noutopisteeseen toimitus. Varaa kuitenkin postitukseen riittävästi aikaa, sillä posti ei kulje välttämättä yhdessä päivässä!

Palauta portfolion kanssa samassa kuoressa ainoastaan Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutin oma lisälomake, yhteishakulomakkeesta tai todistuksista EI LÄHETETÄ KOPIOTA Muotoiluinstituuttiin.

Liimaa kirjekuoren ulkopuolelle, kuoren vasempaan yläkulmaan lähetyslipuke, jonka olet leikannut irti Muotoiluinstituutin lisälomakkeen alareunasta.

HUOM!
Älä laita lähetyslipuketta kuoren sisään!
Muista tehdä yhteishaku osoitteessa www.Opintopolku.fi
 
Palautusosoite:
Lahden ammattikorkeakoulu
Muotoiluinstituutti
Mukkulankatu 19
15210 Lahti
 
Avaa ja tulosta Muotoiluinstituutin lisälomake.

 

Lisätietoa hakuohjeissa ja usein kysytyissä kysymyksissä.