Hakuohjeet

1. Tutustu hakukohteisiin ja mahdollisiin esivalintatehtäviin. 

2. Jos hakemaasi koulutukseen tulee palauttaa esivalintatehtävät, palauta yhdessä Muotoiluinstituutin lisälomakkeen kanssa postitse osoitteeseen Lahden ammattikorkeakoulu, Muotoiluinstituutti, Mukkulankatu 19, 15210 Lahti. Tehtävät tulee palauttaa 3.4.2019 mennessä.

3. Hae koulutukseen Opintopolku.fi -palvelussa. 

 

Yhteishaku

Muotoiluinstituuttiin haetaan valtakunnallisessa korkeakoulujen yhteishaussa osoitteessa Opintopolku.fi. Yhteishakuaika on 20.3.–3.4.2019. Hakuaika päättyy 3.4. kello 15.00.

Yhteishakulomakkeessa ilmoittamasi hakutoivejärjestys on sitova, eikä sitä voi muuttaa hakuajan jälkeen. Jos et pääse koulutukseen, jonka olit merkinnyt ensimmäiselle sijalle, tarkistetaan, riittävätkö pisteesi toiselle sijalle merkitsemääsi hakutoiveeseen jne. Jos taas pääset ensimmäiselle sijalle merkitsemääsi koulutukseen, sinua ei enää voida valita hakutoivejärjestyksessä alemmalla sijalla olevaan opiskelupaikkaan.

 

Valintakokeet

Kokemus- ja palvelumuotoilun sekä Teollisen ja brändimuotoilun hakukohteiden valintakokeisiin kutsutaan kaikki hakijat. Kutsu lähetetään sähköpostitse 22.4.2019 alkavan viikon aikana.

Sisustusarkkitehtuurin ja kalustemuotoilun sekä Visuaalisen viestinnän hakukohteiden valintakokeisiin valitaan hakijat esivalintehtävien perusteella, jotka arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Esivalintatehtävät palauttaneille hakijoille lähetetään sähköpostitse 22.4.2019 alkavan viikon aikana kirjallinen ilmoitus jatkoon pääsystä. Myös hakijat, joita ei kutsuta valintakokeeseen saavat kirjallisen ilmoituksen. Puhelintiedusteluihin emme ehdi vastata!

Valintakoe muodostuu monipuolisista media-alalla tai muotoilun alalla tarvittavia erityisominaisuuksia mittaavista tehtävistä, haastattelusta ja havainnoinnista. Valinnassa painotetaan visuaalista ja luovaa ongelmanratkaisukykyä, soveltuvuutta alalle sekä opiskelumotivaatiota.

Valintakokeet järjestetään 20.–24.5.2019 Lahden ammattikorkeakoulun Muotoiluinstuutissa, Mukkulankatu 19, Lahti. Valintakoe on kolmepäiväinen ja osa hakijoista voi karsiutua kesken valintakokeen. 

Valintakokeiden hakukohdekohtaiset ajankohdat ovat:

Ajankohta Hakukohde
20.–22.5.2019 Kokemus- ja palvelumuotoilu
20.–22.5.2019 Teollinen ja brändimuotoilu
22.–24.5.2019 Sisustusarkkitehtuuri ja kalustemuotoilu
22.–24.5.2019 Visuaalinen viestintä

Voit osallistua vain yhden Muotoiluinstituutin hakukohteen valintakokeeseen, vaikka saisitkin kutsun useampaan kuin yhteen valintakokeeseen.

 

Mikäli valintakokeeseen kutsuttu hakija tarvitsee erityisjärjestelyjä, hänen tulee ajoissa täyttää, tulostaa ja liitteineen lähettää erillinen hakemus. Lomake ja ohjeet löytyvät Lahden ammattikorkeakoulun sivuilta.