Ostoskorissa
  tuotetta

Tekijä

Joanna Vihtonen (toim.)

Sisältö

Miten kestävyydestä voisi tulla maaseutumatkailun kilpailuvaltti? Kuinka kolme eri ulottuvuutta, ekologinen, kulttuurinen ja sosiaalinen kestävyys kohtaavat matkailuyritysten toiminnassa?

Tässä julkaisussa opiskelijat etsivät erilaisia näkökulmia kestävään matkailuun. Opiskelijat ovat osallistuneet Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun – KESMA II -hankkeeseen, johon liittyen on toteutettu erilaisia projektiopintoja, työharjoitteluita sekä kestävään matkailuun liittyviä opinnäytetöitä.

Kestävyydestä kilpailuetua maaseutumatkailuun – KESMA II -hanke toteutettiin neljän maakunnan yhteistyönä 1.1.2013 – 31.12.2014. Hankkeen kohdealueina olivat Keski-Suomi, Kanta-Häme, Päijät-Häme ja Etelä-Savo. Pääkohderyhminä olivat maaseudulla toimivat mikromatkailuyritykset sekä matkailun kehittäjät, kouluttajat ja aluetoimijat. Hankkeen toimijoina ja kumppaneina olivat Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu sekä Helsingin yliopiston Mikkelissä sijaitseva Ruralia-instituutti.

Julkaisun sähköinen versio

KESMAn matkassa