Ostoskorissa
  tuotetta

Avoin tiede ja tutkimus

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi avoimen tieteen ja tutkimuksen hankkeen (ATT) vuosille 2014-2017. Olemme Lahden ammattikorkeakoulussa sitoutuneet avoimen tieteen ja tutkimuksen edistämiseen kaikessa koulutustoiminnassa sekä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa. Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen on myös osa laatukulttuurin kehittämistä.

Lahden ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa ohjaa tki-ohjelma, jossa on linjattu tki-toimintaa koskevat avoimen tieteen ja tutkimuksen periaatteet. Ulkoisen rahoituksen projektitoiminnassa hyödynnetään vuorovaikutussuunnitelmaa projektien avoimuuden ja vaikuttavuuden lisäämiseksi. Vuonna 2016 panostamme henkilöstön ATT-osaamisen kehittämiseen. Osana avoimen tieteen ja tutkimuksen toimintasuunnitelmaa pilotoidaan myös tutkimusaineistojen pitkäaikaissaatavuutta aineistojen jatkohyödyntämisen mahdollistamiseksi.  

Olemme panostaneet Lamkin julkaisutoiminnan avoimuuteen  lisäämällä open access -julkaisukanavia (esimerkiksi verkkolehdet Lamk Pro ja Lamk RDI Journal​)​. LAMKin henkilöstön muut kuin open access -julkaisut rinnakkaistallennetaan keskitetysti Theseukseen. Tällä hetkellä noin 85 % Lahden ammattikorkeakoulun julkaisuista on open access -julkaisuja. Panostamme jatkuvasti TKI-toiminnan näkyvyyden ja vaikuttavuuden kehittämiseen ja seuraamme ja analysoimme viestinnän näkyvyyttä.