Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Saha-traineessa (15 op) on 6 seminaaripäivää, jotka järjestetään Hämeen ja Lahden ammattikorkeakouluissa. Muu työskentely ja opiskelu tapahtuu itseopiskeluna verkon välityksellä, sekä tehtävänantoja suorittamalla sovituissa sahateollisuuden yrityksissä. Saha-trainee opintokokonaisuus alkaa 12.3.2018 ja päättyy 31.5.2018.

Ohjelma

Saha-traineen seminaaripäivät:
21.3. Suomen sahateollisuus. Yritysvierailupäivä. Heinola-Kärkölä.
22.3. Työturvallisuus ja työhyvinvointi, Evo.
17.4. Kuivaustekniikka ja sahatavaran laadunhallinta, Lahti.
18.4. Tuotannonsuunnittelu, Lahti.
2.5.-11.5. (ajanjaksolta valitaan 1 päivä) Vastuullinen puunkorjuu ja opetussaha (6 hlö pienryhmissä), Evo.
3.5. Työjohtokoulutus, tiimijohtamisen taidot, Evo.

Tavoite

Opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä sahateollisuuden yritysten ja eri koulutusorganisaatioiden kanssa ja siinä hyödynnetään alan huippuammattilaisia. Saha-traineessa opiskellaan mm. sahateollisuuden prosesseja, liiketoimintaosaamista, tuotannonsuunnittelua, myynnin ja markkinoinnin sekä kansainvälistymisen taitoja. Opinnot ovat ammattikorkeakoulutason opintoja, mutta soveltuvat myös ammatillisen koulutuksen jatkokoulutukseksi.

Opiskelija
- Osaa​ ​sahateollisuuden​ ​toimintaympäristön​ ​ja​ ​tuotantoprosessit
- Osaa​ ​työturvallisuuden​ ​merkityksen​ ​yrityksen​ ​toiminnassa
- Osaa​ ​raaka-aineen​ ​ja​ ​sahatavaran​ ​laadun​ ​hallintaa​ ​ja​ ​arvioida​ ​vaikutuksia​ ​sekä lopputuotteeseen​ ​että​ ​kannattavuuteen
- Osaa​ ​tuotannon​ ​suunnittelua​ ​ja​ ​resurssiviisauden​ ​menetelmiä​ ​tuotannon​ ​tehostamiseen
- Osaa​ ​sahatavaran​ ​kuivauksen​ ​menetelmiä​ ​ja​ ​ymmärtää​ ​kuivauksen​ ​merkityksen sahatavaran​ ​laadun​ ​osalta
- Osaa​ ​sahateollisuuden​ ​raaka-aineen​ ​laatuvaatimukset​ ​ja​ ​vastuullisen​ ​puunkorjuun periaatteet
- Osaa​ ​tiimijohtamisen​ ​taitoja​ ​sahateollisuuden​ ​työnjohdossa
- Osaa​ ​markkinoinnin​ ​ja​ ​viestinnän​ ​taitoja

Arviointi

Taso​ ​1
- osaa​ ​kuvata​ ​sahateollisuuden​ ​toimintaympäristön​ ​ja​ ​tuotantoprosessit
- osaa​ ​kertoa​ ​työturvallisuuden​ ​merkityksen​ ​yrityksen​ ​toiminnassa
- osaa​ ​kuvata​ ​raaka-aineen​ ​ja​ ​sahatavaran​ ​laadun​ ​hallintaa​ ​ja​ ​vaikutuksia​ ​lopputuotteeseen​ ​ja kannattavuuteen
- osaa​ ​kuvata​ ​tuotannon​ ​suunnittelua​ ​​ ​ja​ ​resurssiviisauden​ ​menetelmiä​ ​tuotannon tehostamiseen
- osaa​ ​kuvata​ ​sahatavaran​ ​kuivauksen​ ​menetelmiä​ ​ja​ ​ymmärtää​ ​kuivauksen​ ​merkityksen sahatavaran​ ​laadun​ ​osalta
- osaa​ ​kuvata​ ​raaka-aineen​ ​laatuvaatimukset​ ​ja​ ​vastuullisen​ ​puunkorjuun​ ​periaatteet
- osaa​ ​kuvata​ ​tiimijohtamisen​ ​keinoja​ ​sahateollisuuden​ ​työnjohdossa
- osaa​ ​kertoa​ ​markkinoinnin​ ​ja​ ​viestinnän​ ​keinoja​ ​myynnin​ ​edistämisessä,​ ​brändin rakentamisessa​ ​sekä​ ​kansainvälistymisessä

Taso​ ​3
- osaa​ ​pohtia​ ​sahateollisuuden​ ​toimintaympäristöä​ ​ja​ ​tuotantoprosesseja
- osaa​ ​hyödyntää​ ​työturvallisuusosaamista​ ​yritystoiminnan​ ​kehittämiseksi
- osaa​ ​pohtia​ ​raaka-aineen​ ​ja​ ​sahatavaran​ ​laadun​ ​hallintaa​ ​ja​ ​vaikutuksia​ ​lopputuotteeseen​ ​ja kannattavuuteen
- osaa​ ​pohtia​ ​sahatavaran​ ​kuivauksen​ ​menetelmiä​ ​ja​ ​ymmärtää​ ​kuivauksen​ ​merkityksen sahatavaran​ ​laadun​ ​osalta
- osaa​ ​pohtia​ ​tuotannon​ ​suunnittelua​ ​ja​ ​resurssiviisauden​ ​menetelmiä​ ​tuotannon tehostamiseen
- osaa​ ​pohtia​ ​raaka-aineen​ ​laatuvaatimuksia​ ​ja​ ​vastuullisen​ ​puunkorjuun​ ​periaatteita
- osaa​ ​pohtia​ ​tiimijohtamisen​ ​keinoja​ ​sahateollisuuden​ ​työnjohdon​ ​kehittämiseksi
osaa​ ​hyödyntää​ ​markkinoinnin​ ​ja​ ​viestinnän​ ​keinoja​ ​myynnin​ ​edistämisessä,​ ​brändin rakentamisessa​ ​sekä​ ​kansainvälistymisessä

Taso​ ​5
- osaa​ ​analysoida​ ​sahateollisuuden​ ​toimintaympäristöä​ ​ja​ ​tuotantoprosesseja - osaa​ ​hyödyntää​ ​työturvallisuusosaamista​ ​yritystoiminnan​ ​ja​ ​työhyvinvoinnin​ ​kehittämiseksi 
- osaa​ ​kehittää​ ​raaka-aineen​ ​ja​ ​sahatavaran​ ​laadun​ ​hallintaa​ ​ja​ ​analysoida​ ​vaikutuksia lopputuotteeseen​ ​ja​ ​kannattavuuteen
- osaa​ ​analysoida​ ​tuotannon​ ​suunnittelua​ ​ja​ ​resurssiviisauden​ ​menetelmiä​ ​tuotannon tehostamiseen
- osaa​ ​analysoida​ ​sahatavaran​ ​kuivauksen​ ​menetelmiä​ ​ja​ ​ymmärtää​ ​kuivauksen​ ​merkityksen sahatavaran​ ​laadun​ ​osalta
- osaa​ ​analysoida​ ​raaka-aineen​ ​laatuvaatimuksia​ ​ja​ ​vastuullisen​ ​puunkorjuun​ ​periaatteita
- osaa​ ​hyödyntää​ ​tiimijohtamisen​ ​keinoja​ ​sahateollisuuden​ ​työnjohdon​ ​kehittämiseksi
- osaa​ ​hyödyntää​ ​markkinoinnin​ ​ja​ ​viestinnän​ ​keinoja​ ​ja​ ​analysoida​ ​merkitystä​ ​myynnin edistämisessä,​ ​brändin​ ​rakentamisessa​ ​sekä​ ​kansainvälistymisessä
 

Hinta

225,00 €

Ilmoittautuminen

2.1.2018 klo 8.00 - 1.3.2018 klo 23.55

Opiskelijavalinta tehdään ilmoittautumisajan päätyttyä. 

Sähköinen ilmoittautuminen tapahtuu alla olevan "Ilmoittaudu"-painikkeen kautta, joka on sivulla näkyvissä ilmoittautumisajanjakson aikana.

Muuta tärkeää

 

 

 

  

Peruutusehdot

Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan aiemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, peruutusmaksua ei veloiteta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 14 vuorokautta ennen suunniteltua toteutusajankohtaa, veloitetaan 50 % hinnasta. Mikäli ilmoittautuminen peruutetaan myöhemmin kuin 48 tuntia ennen tilaisuutta tai sitä ei peruuteta ollenkaan, veloitetaan 100 % hinnasta. Peruutus on tehtävä kirjallisesti, esimerkiksi sähköpostivahvistuksessa olevan peruutuslinkin kautta.

Maksaminen ja sopimusehdot Lahden ammattikorkeakoulussa