Ostoskorissa
  tuotetta

Opiskelija palveluksessasi  

Opiskelijoiden työelämälle tarjoamia palveluita ovat:

  • opinnäytetyöt (AMK)
  • harjoittelu, kansainvälisyys 
  • opiskelijoiden toteuttamat työelämälähtöiset projektit

Opinnäytetyöt (AMK)

Lahden ammattikorkeakoulun opinnäytetyö toteutetaan pääsääntöisesti työelämä- tai hanketoimijan toimeksiantona. Opinnäytetyön kautta vaikutetaan ihmisten hyvinvointiin sekä sosiaaliseen ja terveelliseen elämiseen.

Opinnäytetyön toteuttamisella opiskelija saa valmiuksia ja osaamista oman alansa asiantuntijuuteen toimia työelämän tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Työelämään tai hankkeeseen liittyvän opinnäytetyön vahvuus on siinä, että opinnäytetyön tuloksena saavutettu uusi tieto, toiminta, palvelu, tuote tai muu toiminnallinen produktio on välittömästi työelämä- tai hanketoimijan hyödynnettävissä.

Toimeksiannossa sovitaan tarkemmin mm. kustannuksista ja tekijänoikeuksista. 

Opinnäytetyön toimeksiantosopimus (doc)

Katso myös Lahden ammattikorkeakoulun tutkimuslupa ohje ja tutkimuslupa-anomus.  

Sosiaali- ja terveysalalla on päävastuu opinnäytetyön ohjauksesta ja arvioinnista. Työelämä- tai hanketoimija on mukana ohjaamassa opinnäytetyötä oman asiantuntijuutensa perusteella. 

Opinnäytetöiden julkaisu verkossa

Lahden ammattikorkeakoulusta valmistuneet opinnäytetyöt julkaistaan ammattikorkeakoulujen Verkkokirjasto Theseuksessa. Salassa pidettävä  materiaali poistetaan raportista toimeksiantajan pyynnöstä ennen raportin julkaisua.

Harjoittelu

Opiskelijalle harjoittelu on oleellinen osa sosiaali- ja terveysalan ammatteihin oppimista, mutta se on samalla myös työnantajalle mahdollisuus hyödyntää opiskelijoiden osaamista oman työyksikkönsä toiminnan kehittämisessä. 

Ota yhteyttä harjoitteluvastaaviimme:
Taina Heininen-Reimi, sosiaaliala, taina.heininen-reimi[@]lamk.fi
Eveliina Kivinen, hoitotyö, eveliina.kivinen[@]lamk.fi
Pirjo Knuuttila, fysioterapia, pirjo.knuuttila[@]lamk.fi

Kansainvälinen harjoittelu
Työnantajana sinulla on mahdollisuus tarjota harjoittelupaikkaa myös kansainvälisessä vaihdossa oleville ulkomaisille opiskelijoille. Ota rohkeasti yhteyttä, olemme valmiita kansainvälistymisen mukanaan tuomissa haasteissa.

Tarjoa harjoittelupaikkaa kansainvälisessä vaihdossa olevalle ulkomaiselle opiskelijalle ottamalla yhteyttä: kansainvälisten asioiden koordinaattori Johanna Tarvainen, puh. 050 305 1029,  johanna.tarvainen[@]lamk.fi

Opiskelijoiden toteuttamat työelämälähtöiset projektit

Työelämän toimijoilla on mahdollisuus tarjota opiskelijoille pienimuotoisia projekteja toteutettavaksi osaksi opintoja.

Sosiaali- ja terveysalalla toteutetaan Projektityöskentely -opintojakso, jolla fysioterapeutti-, sairaanhoitaja- ja sosionomiopiskelijat valitsevat heitä kiinnostavia opiskeluprojekteja. Opiskelijoiden projektityöskentelyä ohjaa monialainen opettajatiimi.

Kaikki yhteistyöpyynnöt/ilmoitukset hankkeista tai projekteista pyydetään lähettämään oheisella  ilmoituslomakkeella osoitteeseen sthanketori[@]lamk.fi. Ilmoitukset käsitellään lukuvuoden aikana torstaisin 2-3 kertaa kuukaudessa.

Ilmoituslomake (doc)

Otamme mielellämme vastaan tarjouksia uusista työelämän kehittämisprojekteista.