Ostoskorissa
  tuotetta

Nuorten tutkintoon johtava englanninkielinen koulutus

Degree Programme in Nursing, Registered Nurse

Bachelor of Nursing
210 OP, 3,5 vuotta

Koulutusohjelmassa koulutetaan sairaanhoitajia (AMK), joilla on vahva erilaisiin hoitotyön tehtäviin soveltuva laaja-alainen ammattitaito. Koulutus tapahtuu englannin kielellä. Osa ammattiopinnoista toteutetaan soveltaen ongelmaperustaista oppimismenetelmää (Problem Based Learning, PBL), jossa opiskelijat toimivat itse aktiivisina tiedonhakijoina ja tiedon soveltajina.

Hoitotyön ammattiopinnot perustuvat hoitotieteelliseen tietoon ja sitä tukeviin tieteen aloihin (lääke-, luonnon-, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteellinen tieto).

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat:

  • sairaanhoitajan ammattiin oppiminen ja kasvu
  • hoitamisen perustaidot
  • eri-ikäisten potilaiden hoitaminen
  • terveyden edistäminen ja ohjaaminen
  • johtaminen ja laatuosaaminen
  • potilaan perheen tukeminen

Ohjattu harjoittelu (75 op) on osa ammattiopintoja. Opiskelu sisältää harjoittelujaksoja terveydenhuollon eri yksiköissä Suomessa ja ulkomailla.