Ostoskorissa
  tuotetta

Valmentavasta valmiiksi​​

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on järjestää maahanmuuttajille suunnattuja korkeakouluopintoihin valmentavia koulutuksia. Niiden tarjonta, hakuprosessit, sisällöt ja laajuus vaihtelevat oppilaitoksittain. Tarvitaan yhteisten toimintatapojen selkeyttämistä ja määrittelemistä, jotta voidaan lisätä maahanmuuttajataustaisten henkilöiden mahdollisuuksia edetä tutkinto-opiskelijaksi.

Hankkeen toteutusaika: 15.8.2017 – 31.12.2019

Hankkeen yhteyshenkilö Lahden ammattikorkeakoulussa:
Projektipäällikkö Johanna Marjomäki, johanna.marj​omaki@lamk.fi​

Hanke on Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittama. 

Hanketta toteuttavat yhdessä Metropolia Ammattikorkeakoulu, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Karelia ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, Laurea-ammattikorkeakoulu, Oulun Ammattikorkeakoulu, Saimaan ammattikorkeakoulu, Turun ammattikorkeakoulu ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (XAMK).


​​