Ostoskorissa
  tuotetta

TANKKI-hanke

Öljysäiliöiden ympäristöriskit hallintaan

  

Hämeessä on noin 10 000 lämmitysöljysäiliötä, joista suuri osa on käyttöikänsä päässä. Kun öljysäiliö laitteistoineen lähentelee puolen vuosisadan ikää, on öljyn pääseminen maaperään ja sitä kautta pohjaveteen todellinen riski.

Päijät- ja Kanta-Hämeessä toteutettu TANKKI-hanke pienensi öljysäiliöiden aiheuttamia ympäristöriskejä. Hankkeen aikana lisättiin säiliönomistajien tietoa säiliöiden kunnossapidosta sekä viranomaisten tietoa alueensa öljysäiliöistä. Lisäksi hankkeessa testattiin vähän käytettyjä maaperän puhdistusmenetelmiä lämmitysöljyllä pilaantuneissa kohteissa.