Ostoskorissa
  tuotetta

Olopiste – kynnyksetön työtoiminta

Olopiste on ensiaskelpalvelu työikäisille, pitkään työttömänä olleille. Tavoitteena on tarjotun tuen ja toiminnan kautta vahvistaa osallistujien toimintakykyä, henkistä jaksamista, motivaatiota ja työelämävalmiuksia. Osallistujille tarjotaan ryhmätilaisuuksia eri teemoista, työpaikkavierailuja, ennakoivia terveystapaamisia, virkistäytymisretkiä, vierailijoita ja jatkopolkumahdollisuuksien kartoittamista. Näiden palvelujen lisäksi osallistujien käytössä on olohuone, jossa on tarjolla tietoa, keskustelukumppaneita ja muuta tukea. Palvelu on asiakkaille ilmainen ja sanktioimaton. Ohjattujen tuntien tarjonta ei vaikuta työttömyyskorvauksiin. Osallistumisen jälkeen osa asiakkaista siirtyy jatkopolullaan seuraavaan vaiheeseen kuten kuntouttavaan työtoimintaan, työkokeiluun, työpajatoimintaan, osa-aikatyöhön, opintoihin tai muiden tukitoimien piiriin.

Olopiste-hankkeen yhtenä osatavoitteena on luoda uudenlainen autenttinen oppimisympäristö opiskelijoille, jotka tulevaisuudessa työskentelevät tämän asiakaspiirin kanssa. Olopisteen toiminta integroituu sosiaalipedagogisen aikuistyön polulla opiskelevien sosionomiopiskelijoiden suuntaaviin opintoihin. Sosiaalialan opiskelijat ovat aktiivisesti mukana oppimisympäristön kehittämistyössä mm. oppimistehtävien ja työpajatyöskentelyn kautta.

Olopiste – Kynnyksetön työtoiminta -hankkeen rahoittajia ovat Hämeen ELY-keskus ja Euroopan sosiaalirahasto, Harjulan Setlementti ry, Lahden ammattikorkeakoulu Oy ja Sylvia-koti yhdistys ry, Kaupunkikylä, jotka yhdessä haluavat saada aikaan muutosta, jakaa osaamistaan yhteiseen toimintaan ja löytää uusia yhteistyön muotoja. Yhteistyössä hankkeen aikana suunnitellaan myös toiminnan pitkäkestoista jatkoa.​​​

Olopiste Facebookissa​