Ostoskorissa
  tuotetta

N​IPA - Nivelvaiheen palvelumalli kotoutumisen tueksi

NIPA – Nivelvaiheen palvelumalli kotoutumisen tueksi – hankkeen tavoitteena on edistää Päijät-Hämeen alueen maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä.

Hanke on osa valtakunnallista Kotona Suomessa - koordinaatiohanketta, jossa kehitetään maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen jälkeistä nivelvaihetta tukevia palveluita ja prosesseja.

NIPA -hankkeessa rakennetaan palvelukokonaisuuden malli tukemaan niitä maahanmuuttajia, jotka ovat heikommassa asemassa kotoutumiskoulutuksen jälkeen ja vaarassa jäädä työttömiksi.

Malli sisältää kolme osiota:
- työelämään poluttamisen malli
- vertaisuuteen perustuva Luotsi-palvelumalli
- mukautettujen työllistymistä tukevien toimintojen malli

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa maahanmuuttajien osallisuutta ja työmarkkinavalmiuksia lisäämällä tietoisuutta alueen palveluverkostosta ja sen toiminnoista kotoutujan tukena sekä työmarkkinoilla tarjolla olevien työtehtävien vaatimasta osaamisesta ja oman osaamisen näkyväksi tekemisestä.

NIPA -hankkeessa rakennettavan tukipalvelumallin avulla työtön maahanmuuttaja
- säilyttää motivaationsa toimia aktiivisesti oman työllistymisensä eteen
- löytää omaa työllistymistavoitettaan tukevat mahdollisuudet
- osaa näyttää omaa osaamistaan ja hyödyntää sitä työllistyäkseen 

Toteutusaika: 1.11.2016 - 30.10.2018
Rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Hämeen ELY-keskus
Budjetti: 244 244 €
Hanketta hallinnoi ja toteuttaa Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala