Ostoskorissa
  tuotetta

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Na​​s​tolan Energiaekosysteemi ja Teolliset Symbioosit

 
NETS-projektissa Nastolan Energiasäätiö, Lahden ammattikorkeakoulu ja nastolalaiset yritykset tutkivat erilaisia energiatehokkuuteen liittyviä yhteistyömahdollisuuksia. Hankkeen päätavoite on edistää energia- ja materiaalisäästöä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä.
 
Tavoitteisiin päästään:
• Etsimällä yrityksille menetelmiä ja ratkaisuja, jotka edistävät energian- ja materiaalinsäästöä sekä uusiutuvien energialähteiden käyttöä
• Luomalla näkemys energian käyttöön liittyvästä alueellisesta energiaekosysteemistä ja teollisesta symbioosista
• Tuottamalla käyttäjälähtöistä ja helposti ymmärrettävää tietoa informaatiomuotoilua hyödyntäen
 
Esiin nousevissa ratkaisuissa panostetaan käyttäjälähtöisyyteen ja syntyvän tiedon ymmärrettävyyteen. Kokemuksia voidaan soveltaa myös muilla teollisuusalueilla.
NETS on Euroopan aluekehitysrahaston osarahoittama hanke ja sitä toteutetaan vuosina 2016-2018. Muita rahoittajia ovat Lahden ammattikorkeakoulu ja Nastolan Energiasäätiö.
​​