Ostoskorissa
  tuotetta

Kierrätys A​PPI

- Mobiilipalvelualusta m​ateriaalien kiertoon

Kierrätys APPI-projektin tavoitteena on muuttaa tuottajavastuulain alaisten jätejakeiden keräys-, kuljetus- ja käsittelykäytäntöjä tehokkaammiksi ja siten saada nämä jätejakeet paremmin hyödynnettyä. Hankkeessa käsiteltäviä jätejakeita ovat sähkö- ja elektroniikkaromu, akut ja paristot.

Projektissa suunnitellaan, kehitetään ja pilotoidaan yhteistyössä paikallisten yritysten kanssa uudenlainen digitaalinen mobiilipalvelualusta, joka toimii rajapintana tuottajavastuulain alaisen jätteen tarjoajan ja jätettä haluavan välillä. Palvelualusta koostuu mobiilisovelluksesta ja tietojärjestelmästä.

Projektipäällikkö Kimmo Heponiemi.

Projekti alkoi syksyllä 2017 ja jatkuu vuoden 2018 loppuun asti.

Rahoittajana toimii Päijät-Hämeen Liitto.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 35 714 €.


​​​​​​​​​​