Ostoskorissa
  tuotetta

Kaupunkimuotoilun 

osaa​jaksi

​"Muotoilun avulla voidaan luoda aivan uusia vuorovaikutustapoja kaupunkien ja kaupunkilaisten välillä"

Kaupunkimuotoilun osaajaksi -täydennyskoulutuksella lisätään kaupunkien ja muotoilijoiden kyvykkyyttä kehittää palveluita ja toimintoja muotoilun menetelmiä hyödyntäen. Koulutuksessa keskitytään muotoiluajattelun lisäämiseen ja kykyyn soveltaa muotoiluajattelua julkisen sektorin kehitysprojekteissa.

Opinnoissa keskitytään myös muotoilumenetelmien ymmärtämiseen sekä palvelumuotoilun tuottamiseen. Kuntasektorin työntekijöiden toivotaan sisäistävän muotoiluprosessin osaksi työtään sekä kykenevän työskentelemään yhteistyössä muotoilun ammattilaisten kanssa.

Yhteissuunnittelu, käyttäjälähtöisyys sekä käyttäjätuottajuus ovat myös hallitsevia teemoja. Opinnoissa pohditaan keinoja kansalaisten osallistamiseen yhteisöllisen suunnittelun avulla. Muotoiluammattilaisille koulutus tuo osaamista palveluiden suunnitteluun sekä toimimiseen julkisen organisaation kanssa.

 
 

Opiskelijo​iden projektit

Ikkuna kaupunkimuotoiluun - kurkistus käyttäjälähtöiseen kehittämiseen

Kaupunkimuotoilu ja digitaaliset liikuntapalvelut

Palvelumuotoilutyökalun systemaattisen käyttöönoton suunnittelu ja toteutus kaupunginkirjastossa

 
 
 
 

 

 

 

​ ​​​​​​​​​​​​​​​