Ostoskorissa
  tuotetta

BIOR​EGIO

Regional circular economy models and best available technologies for biological streams


BIOREGIO-hanke edistää kiertotalouden biologisten virtojen parhaita käytäntöjä kuudessa EU-maassa. Biologisilla virroilla tarkoitetaan biojätettä, yhdyskuntien ja teollisuuden lietteitä sekä maatalouden jätteitä. Niiden käsittely voidaan toteuttaa samankaltaisilla tekniikoilla kiertojen sulkemiseksi. 


Hankkeessa jaetaan osaamista parhaista alueellisista toteutus- ja yhteistyömalleista ja teknologioista. Lisääntyneen osaamisen kautta kehitetään alueiden strategioita ja edelleen myös rahoitusohjelmia tukemaan kiertotaloutta ja erityisesti biologisiin virtoihin sekä biotalouteen liittyvää kehittämistyötä jatkossa.

​​​​​​​​​​​​​​​LAMK vetää hanketta ja  toisena suomalaisena kumppanina on Päijät-Hämeen liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on 1.5 M€ josta suomalaisten osuus on noin 450 000 €. Hankeen rahoitus tulee Interreg Europe -ohjelmasta. Hankkeen toteutusaika on 2017-2021.

Tutustu BIOREGIOon tarkemmin kohdassa projektin esittely.

Hankkeen kansainväliset verrkosivut löytyvät osoitteesta:
www.interregeurope.eu/bioregio