Ostoskorissa
  tuotetta

Bay City Play -hanke

Kaupungit tarvitsevat uusia työkaluja asukkaidensa näkemyksien kuulemiseen ja molemminpuolisen, ymmärrettävän vuorovaikutuksen mahdollistamiseen. Ongelmana on ollut mm. yhteisen kielen puute ja se, ettei osallistumista ole koettu kovinkaan houkuttelevana. Osallistamalla kaup​unkilaisia jo suunnitteluprosessin alkuvaiheessa, voitaisiin resursseja säästää suunnittelun myöhemmissä vaiheissa sekä samalla sitouttaa asukkaita kaupungin kehittämiseen ja lisätä heidän tyytyväisyyttään. 

Bay City Play on Lahden ammattikorkeakoulun ja Lahden kaupungin yhteinen co-designia hyödyntävä hanke, jossa kehitetään, testataan ja tuotteistetaan pelillisiä elementtejä hyödyntävä kaupunkimuotoilutyökalu. Sen avulla halutaan saada helposti vakioitavia tuloksia, joita voidaan aidosti hyödyntää maankäytön- ja kaupunkisuunnittelun taustatietona. 

Suunnittelua viitoittaa tulevaisuusorientoitunut ajattelutapa ja menetelmät, kuten palvelumuotoilu, co-creation (yhteissuunnittelu), produsage (käyttäjätuottajuus) sekä pelillistäminen. Hanketta rahoittaa Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka -yhteistyöohjelma.​​​​​​​​​​​​​​​​​