Ostoskorissa
  tuotetta

Avoin digika​​mpus

Hankeen tavoitteena on saada aikaan pilottijärjestelmä Lahden ammattikorkeakoulun NiemiCampuksen kestävän kehityksen lähtökohdista toimivaan kiinteistön ja tilanhallinnan, älykkään opastuksen sekä rakennuksen digitaalisten mittaustietojen standardin avoimen datarajapinnan kehittämiseen. Pilottijärjestelmän kehittämisessä tavoitteena on myös tulosten valtakunnallinen ja kansainvälinen hyödynnettävyys.

Osatavoitteet

Osatavoitteita päätavoitteen saavuttamiseksi on kolme. 

  • Testata pilottijärjestelmässä kiinteistön tilanhallintaa käyttäen valtakunnallisen Peppi-konsortion ekosysteemiä. 
  • Pilotoida järjestelmässä älykästä opastusjärjestelmää. 
  • Kehittää avoimen rajapinnan palveluita käyttäen hyväksi Peppi-ekosysteemin rajapintoja sekä kehittää tähän yhteensopivia standardoituja rajapintoja mm. kiinteistön ja tietoteknisten järjestelmien energiankulutustietojen monitoroimiseksi.