Ostoskorissa
  tuotetta

Täydentävä osaaminen ​vaihtoehtoja


Täydentävä osaamin​en AMK (syksyllä 2017 alkava koulutus)

Täydentävä osaaminen syventää tai laajentaa opiskelijan osaamista ja antaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa yksilöllinen tutkinto. Täydentävän osaamisen laajuus on 30-75 op riippuen koulutuksesta. Täydentävä osaaminen opiskellaan pääsääntöisesti moduuleittain, ei yksittäisinä opintojaksoina. Täydentävä osaaminen esitellään erillisessä täydentävän osaamisen opetussuunnitelmassa (LATO17). Sen lisäksi myös muiden koulutusten ydinosaamiset ovat käytettävissä mahdollisuuksien mukaan. Kaikkia täydentävän osaamisen moduuleja ei toteuteta joka vuosi ja muutokset ovat mahdollisia. 

Täydentäväksi osaamiseksi opiskelija voi siis valita:

  • yhteisesti tuotettuja tai jonkin koulutusalan tuottamia täydentävän osaamisen moduuleja Täydentävä osaaminen AMK –opetussuunnitelmasta
  • väyläopintoja: Digiväylä, Kiertotalousväylät I-III, Palvelumuotoilun väylä, Startup Activities, Tapahtumaväylät 1-3
  • ydinosaamisen moduuleja muiden koulutusten opetussuunnitelmista. Alla esimerkkejä niistä eri koulutusten ydinosaamisen moduuleista, jotka voivat soveltua muille aloille täydentäväksi osaamiseksi.

Esimerkk​ejä

Esimerkkejä ydinosaamisten moduuleista (pdf), jotka voivat soveltua muiden alojen opiskelijoille täydentäväksi osaamiseksi.


Täydentävä osaaminen YAMK

Täydentävä osaaminen syventää tai laajentaa opiskelijan osaamista ja antaa opiskelijalle mahdollisuuden rakentaa yksilöllinen tutkinto. Täydentävän osaamisen laajuus on 10-30 op riippuen koulutuksesta. Täydentävä osaaminen koostuu kaikille aloille yhteisistä vapaasti valittavista opinnoista, jotka esitellään erillisissä täydentävän osaamisen opetussuunnitelmassa (LAYTO17).  Kaikkia täydentävän osaamisen opintoja ei toteuteta joka vuosi ja muutokset ovat mahdollisia. 


Ennen syksyä 2017 alkaneet AMK-koulutukset

Aikaisemmissa opetussuunnitelmissa tutkintoihin sisältyy kahdenlaisia vapaavalintaisia opintoja, joiden tarkoituksena on laajentaa ja syventää tutkinto-opiskelijoiden ammatillista osaamista.

Valinnaiset ammatilliset opinnot

Valinnaisten ammatillisten opintojen laajuus on vähintään 30 opintopistettä kaikissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa, jotka ovat alkaneet syksyn 2014 - kevään 2017 välisenä aikana. Valinnaisia ammatillisia opintoja voi valita toisen koulutusalan tarjonnasta. Tällöin opiskelija osallistuu toisen alan koulutuksen toteutukseen. Valinnaisia ammatillisia opintoja järjestetään myös monialaisesti ja/tai väyläopintoina. 

Vapaasti valittavat opinnot

Vapaasti valittavien opintojen laajuus on vähintään 10 - 15 opintopistettä kaikissa tutkintoon johtavissa koulutuksissa. Opintoja voidaan valita joko Lahden ammattikorkeakoulun omasta tai muiden korkeakoulujen tarjonnasta.


​​​