Ostoskorissa
  tuotetta

Kansainvälisyys 

Tarjoamme sinulle monipuoliset mahdollisuudet hankkia arvokasta kansainvälistä osaamista ja monikulttuurisia valmiuksia työelämää varten.

Opiskelija- ja harjoittelijavaihto ulkomaille

Opiskelijavaihto-ohjelmien kautta voit suorittaa osan opinnoistasi Lahden ammattikorkeakoulun yhteistyökorkeakouluissa ulkomailla. Voit lähteä ulkomaille myös tutkintoon sisältyvän harjoitteluun. Vuosittain yli 250 Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijaa lähtee opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon.
Lisätietoa opiskelijavaihdosta

Kansainvälinen kaksoistutkinto

Lahden ammattikorkeakoululla on liiketalouden alan koulutuksissa kaksoistutkintosopimus yhteistyökorkeakoulujen kanssa mm. Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Ranskassa.
Kaksoistutkinnon suorittaminen tarkoittaa sitä, että suoritat osan opinnoistasi opiskelijavaihdossaulkomailla ja saat valmistuessasi tradenomitutkinnon lisäksi tutkinnon myös ulkomaisesta korkeakoulusta. Uusia kaksoistutkintomahdollisuuksia kehitetään myös muihin LAMKin koulutuksiin.

Kansainvälinen opiskeluympäristö 

Yli 300 ulkomaista tutkinto-opiskelijaa ja noin 200 vaihto-opiskelijaa tekevät Lahden ammattikorkeakoulusta aidosti kansainvälisen opiskeluympäristön. Englanninkielisiä koulutusohjelmia on viisi ja kaikilla aloilla on tarjolla englanninkielisiä opintojaksoja. 

Kieli- ja kulttuuriopinnot

Lahden ammattikorkeakoulussa on mahdollista hankkia laaja ja monipuolinen kielitaito sekä kehittää kulttuurienvälistä viestintätaitoa. Pakollisten kieliopintojen lisäksi sinulla on mahdollisuus opiskella kieliä ja kulttuurienvälistä viestintää vapaavalintaisina opintoina. 

Englanninkielinen opetus

Englanninkielisen opetuksen tavoitteena on kehittää Lahden ammattikorkeakoulua kansainvälisenä ja monikulttuurisena oppimisympäristönä, palvella kansainvälisiä opiskelijoita sekä antaa välineitä tehokkaaseen kansainvälisissä projekteissa toimimiseen. Englanninkieliseen opetukseen voivat osallistua myös suomenkielisissä ohjelmissa opiskelevat opiskelijat.
Meillä on kaikilla koulutusaloilla vierailevia opettajia ulkomaisista yhteistyökorkeakouluista ierailevia opettajia ulkomaisista yhteistyökorkeakouluista, kansainvälisen substanssiosaamisen lisäksi he tuovat opiskelijoillemme kieli- ja kulttuuriosaamista.

Kansainväliset intensiivijaksot LAMKissa ja ulkomailla

Kaikilla koulutuksissamme järjestetään vuosittain lyhyitä intensiivisiä opintojaksoa, jotka suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyökorkeakoulujen kanssa. Nämä kansainväliset intensiivijaksot tarjoavat sinulle uusinta tietoa monikulttuurisessa ympäristössä, ja vuosittain niille osallistuu kymmeniä LAMKin opiskelijoita.
LAMK International Summer School
LAMK International Winter School
Kaikista kansainvälisistä intensiivijaksoista lisätietoa Respassa

Ulkomaisen opiskelijan tutorina toimiminen

Kasvava ulkomaisten vaihto- ja tutkinto-opiskelijoiden määrä tarjoaa ainutlaatuisia tilaisuuksia verkostoitua ja hankkia kansainvälistä tietoa, osaamista ja ystäviä. LAMKin opiskelijana sinulla on mahdollisuus hakeutua tutoriksi ja päästä helposti tutustumaan kansainvälisiin opiskelijoihin.

Opiskelijavaihdon koordinaattorit 

Opiskelijavaihdon koordinaattorit auttavat kansainvälistymismahdollisuuksien kartoittamisessa ja ohjaatavat opiskelijavaihtoon liittyvissä järjestelyissä.
 
Miia Tuominen, puh. 044 708 0748
Pia Puonti, puh. 044 708 0983

Sähköposti: studentexchange@lamk.fi
FellmanniCampus, 1. krs, huoneet 137-139
Vastaanotto: ma-pe klo 9-15
Henkilökohtaiset tapaamiset sovittavissa myös muina aikoina.
 

 

 
 

 

 

 

 

​​