Ostoskorissa
  tuotetta

Esittely

Muotoiluinstituutissa jokainen luova teko ruokkii yhteisöä – ja yhteisö auttaa kasvussa yksilölliseen ammattitaitoon!

Muotoiluinstituutti on opiskelijamäärältään pieni, mutta tavoitteissaan ja saavutuksissaan suuri ja monialainen muotoilun ja media-alan koulutuksen yksikkö Lahden ammattikorkeakoulussa.

Koulun historia alkaa jo vuodesta 1899, jolloin perustettiin Itä-Hämeen maamiestyökoulu. Useiden vaiheiden ja nimimuutosten jälkeen vuonna 1971 toimintansa aloitti Lahden taideoppilaitos, joka tuli aikanaan tunnetuksi alan merkittävänä kouluttajana Taideteollisen korkeakoulun rinnalla. Muotoiluinstituutti-nimi on vakiintunut käyttöön 1980-luvun lopulta alkaen ja on käytössä edelleen toimiessamme yhtenä Lahden ammattikorkeakoulun koulutusaloista. Muotoilun ja visuaalisen viestinnän aloilla  toimiville hyvästä ammattitaidosta on kertonut jo vuosikymmeniä se, että opiskelija tai vastavalmistunut tulee Lahdesta. Institute of Design tunnetaan myös Suomen rajojen ulkopuolella ja kansainvälisyys on luonteva osa arkeamme.

Tänä päivänä media-alan ja muotoilun pääaineet täydentävät toisiaan ja muodostavat mielenkiintoisen oppimisympäristön, jossa luovalla yhteisöllä on suuri merkitys. Muotoiluinstituutin tilat ja laitteet mahdollistavat monipuolisen ja ajanmukaisen oppimisen, joka tapahtuu kiinteässä yhteydessä työelämään. Työelämäyhteyksissä myös alumnimme ovat tärkeällä tavalla mukana kehittämässä opetusta ja tekemässä kanssamme projekteja. Järjestämme myös ylempää ammattikorkeakouluopetusta, aikuisten tutkintoon johtavaa koulutusta, avointa ammattikorkeakouluopetusta ja täydennyskoulutusta.

Toiminta-ajatuksemme tiivistää tavoitteemme:

Muotoiluinstituutin koulutuksen perusta on visuaalisissa taiteissa ja humanistisissa tieteissä. Tehtävämme on kouluttaa yhteiskunnan ja elinkeinoelämän palvelukseen asiantuntija-ammattilaisia, jotka osaavat antaa silmin havaittavan ja käsin kosketeltavan muodon sekä merkityssisällön ihmisen tarvitsemille esineille, ympäristöille, viesteille ja palveluille.

Lahden alueen ja Lahden ammattikorkeakoulun strategioissa muotoilu on keskeisellä sijalla. Meille ”Muotsikassa” kaikki luova työ on samaa muodon antamista eri välinein. Yhteinen osaaminen luo runsaudensarven, josta maistiaisia saa opiskelijoiden portfoliosivulta muotsikka.fi

Lue myös viimeisin vuosijulkaisumme 240 No. 2/2016​, joka sisältää näytteitä niin nykyisten opiskelijoiden kuin alumnien töistä.

Tervetuloa tutustumaan! ​​​​​​
      
  • image description