Ostoskorissa
  tuotetta

MI-rekr​yt

Muotoiluinstituutin koulutusten perusta on aina ollut visuaalisissa taiteissa ja humanistisissa tieteissä. Koulutamme yhteiskunnan ja elinkeinoelämän palvelukseen asiantuntija-ammattilaisia, jotka osaavat antaa silmin havaittavan ja käsin kosketeltavan muodon sekä merkityssisällön ihmisen tarvitsemille esineille, ympäristöille, viesteille ja palveluille. Muotoiluinstituutin koulutusta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä yrityselämän kanssa sekä kehittämishankkeissa monien alalla vaikuttavien tutkimusyksiköiden ja järjestöjen kanssa, jolloin alan viimeisin tutkimustieto jalkautuu opiskelijoille.

 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Avoimet työpaikat ja niihin hakeminen ​​​​

Muutamme Euroopan moderneimmalle kampukselle kesällä 2018, mikä takaa parhaat oppimisympäristöt. Kampukselle ja sen lähituntumaan rakentuvat ekosysteemit, testialustat ja referenssiympäristöt mahdollistavat uuden liiketoiminnan syntymisen, vauhdittavat yrittäjyyttä ja vahvistavat kilpailukykyä. Opiskelijoita meillä on lähes 800. 

FutureCampus

Opettajan perustehtävät LAMKissa

  • Vastaa osaltaan opiskelijoiden opetussuunnitelman mukaisesta opetuksesta, ohjauksesta ja osaamisen arvioinnista
  • Suunnittelee ja kehittää opetusta ja oppimista sekä sitä tukevaa työtä kansainvälisyyden huomioiden
  • Seuraa ja tukee opiskelijoiden opintojen edistymistä
  • Osallistuu opetuksen toteutuksen pedagogiseen suunnitteluun ja organisointiin 
  • Osallistuu työelämälähtöiseen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan
  • Tekee moniammatillista yhteistyötä LAMKissa ja sidosryhmien kanssa 
  • Osallistuu aluekehitystyöhön ja palvelutoimintaan 
  • Osallistuu ammattikorkeakoulun arviointi- ja kehittämistyöhön 
  • Kehittää substanssi- ja pedagogista osaamistaan 

Ammattikorkeakoulun opettajana työtehtäväsi sijoittuvat vuosittain 40 työviikon ajalle, joten vapaaviikkoja on vuodessa 12. Työajastasi vähintään neljäsosa koostuu tehtävistä, joiden osalta voit itse päättää työn tekemisen ajan ja paikan. Opetustyössä hyödynnetään nykyaikaisia lähi- ja etäopetuksen malleja sekä LAMKin moderneja oppimisympäristöjä. Opiskelijoita opetetaan, ohjataan ja kohdataan sekä kampuksella että sen ulkopuolella, esimerkiksi työelämän tai hankkeiden ympäristöissä.

Tutustu opetussuunnitelmiin ​
Avoimet työpaikat ja niihin hakeminen ​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

      
  •          ​​