Esittely - Lahden ammattikorkeakoulu

Esittely

Tänä päivänä useat työntekijät, erityisesti pk-yrityksissä, kärsivät työuupumisesta ja työkunnon heikkenemisestä. Nämä tekijät saattavat ennen pitkää johtaa työttömyysuhan alaisuuteen ja mahdolliseen syrjäytymiseen.

On näyttöä siitä, että kokonaisvaltainen elintapaohjaus, johon terveysliikunta sisältyy, rohkaisee ja motivoi työtekijöitä huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan.

Työelämän näkökulmasta terveysliikunta on nähty erilaisina liikuntamuotoina ja työpaikkaliikuntana, jolla voidaan edistää työssä jaksamista, työhyvinvointia ja työkykyä. Työntekijän liikunta-aktiivisuuden on todettu olevan yhteydessä vähentyneisiin sairauspoissaoloihin, terveydenhuoltokuluihin sekä lisääntyneeseen työtehokkuuteen ja pidempiin työuriin.

Työntekijöiden liikuntamahdollisuuksien tukeminen niin työ- ja vapaa-ajalla vaihtelee työnantajittain. Tiedon ja osaamisen lisääntyminen terveysliikunnan suotuisista vaikutuksista työkykyyn ja työssä jaksamiseen saattaa toimia motivoivana tekijänä työtekijöiden liikunta-aktiivisuuden tukemiseen niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä.

Hankkeen tavoitteet

  • Kartoittaa päijäthämäläisten yritysten terveysliikuntakäytänteitä.
  • Haastatella Päijät-Hämeen alueen työttömiä työnhakijoita liikunnan ja työhön sijoittumisen sekä työssä jaksamisen keskinäisistä suhteista.
  • Tehdä systemaattinen kirjallisuuskatsaus työajalla toteutettujen liikuntainterventioiden vaikutuksista työntekijöiden fyysiseen aktiivisuuteen ja työhyvinvointiin.
  • Ideoida jatkohankesuunnitelma työhyvinvoinnin lisäämisestä terveysliikunnan avulla.

Aikataulu

2/2013 – 1/2014

Lisätietoja

Hankkeen toteuttavat yhteistyössä Lahden ammattikorkeakoulu ja
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu.

Lahden ammattikorkeakoulu, sosiaali- ja terveysala
Hoitajankatu 3, 15850 Lahti
Minna Mukka, projektipäällikkö
puh. 044 708 0364
sähköposti: minna.mukka@lamk.fi

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu, Vierumäen yksikkö
Kaskelantie 10, 19120 Vierumäki
Liisa Kiviluoto, projektikoordinaattori
puh. 040 488 7436
sähköposti: liisa.kiviluoto@haaga-helia.fi

www.lamk.fi/liikkumalla

 

Lahden ammattikorkeakoulu Facebookissa
Lahden ammattikorkeakoulu Twitterissä
Lahden ammattikorkeakoulu Youtubessa
Lahden ammattikorkeakoulu LinkedInissä
Lahden ammattikorkeakoulu Flickrissä
Käytetyimmät rss-syötteet