Ostoskorissa
  tuotetta

Tutkimuspalvelut

Yhteiskunnan jatkuva kehittäminen ja Suomen kilpailukyvyn ylläpitäminen edellyttää kaikkien potentiaalisten toimijoiden, myös ammattikorkeakoulujen, mobilisoimista tutkimus- ja kehittämistoimintaan.

Miksi ammattikorkeakouluissa on panostettava T&K-toimintaan?

Ammattikorkeakoulut toimivat tutkimus- ja innovaatioketjussa lähellä yrityskenttää ja muuta elinkeinoelämää, mikä takaa niille erityisen hyvät mahdollisuudet toimia aluekehityksen aktivaattoreina.
 
Tutkimukseen ja kehittämistoimintaan panostaminen on oleellinen osa korkeakouluksi kehittymistä – tutkimusperustainen asiantuntijakoulutus edellyttää lähtökohdakseen omaa, tarkoituksenmukaisesti kohdentunutta tiedontuotantoa.

Liiketalouden ala on mukana mm. seuraavissa hankkeissa: 

Päättyneet hankkeet: 

  • ESLogC - Etelä-Suomen logistiikkakeskusten kehittäminen
  • SULOIN - Sustainable Logistics Solutions through International Networking