Ostoskorissa
  tuotetta

​Lahden ammattikorkeakoulun strategia

Lahden ammattikorkeakoulu Oy on oivaltava, tutkiva ja kehittävä korkeakoulu. Tavoitteenamme on olla alueen kasvun aloitteellinen edistäjä ja kansainvälinen tulevaisuuden osaamisen uudistaja. Meiltä valmistuu menestyviä asiantuntijoita työelämään. Opiskelijoita on yli 5000. Henkilöstövahvuutemme on 400. Olemme rohkea, joustava ja innostava kumppani. Huolehdimme henkilöstömme hyvinvoinnista. LAMK, HAMK ja Laurea, jotka muodostavat FUAS-liittouman, tekevät yhteistyötä alueen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn edistämiseksi.

Ammattikorkeakoulun arvot
Yhdessä etsimisen iloa.
Oivaltavia oppimiskokemuksia.
Arvokasta työtä, osaamista ja menestystä.

Ammattikorkeakoulun visio 2020
Oivaltava, tutkiva ja kehittävä LAMK 2020.
- Alueen kasvun aloitteellinen edistäjä ja kansainvälinen tulevaisuuden osaamisen uudistaja.

Lahden ammattikorkeakoulun painoalat
- muotoilu
- älykäs teollisuus
- hyvinvointi ja uudistava kasvu
- elinvoimainen ympäristö

Lahden ammattikorkeakoulun profiilit
- kokeilut, protot ja demot
- uudistava oppiminen 
- yrittäjyys 

Lahden ammattikorkeakoul​un strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia on uudistettu.  Ammattikorkeakoulun hallitus hyväksyi uuden strategian 22.4.2015. Strategia sisältää strategiset linjaukset, painoalat ja profiilit ja lähiajan toiminnan kehittämisen painopisteet.

 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 (pdf)

Strategian toteuttamissuunnitelman avulla ammattikorkeakoulun toimintaa ohjataan strategisten tavoitteiden suuntaan ja priorisoidaan ja konkretisoidaan strategiset kehittämiskohteet. Lisäksi ammattikorkeakoululla on ohjelmatason dokumentteja, joiden avulla edistetään strategisten tavoitteiden toteutumista.

Aluekehitysohjelma (pdf)

Henkilöstöohjelma (pdf)

Pedagoginen ohjelma (pdf)

TKI-ohjelma​ (pdf)

Kansainvälistymisohjelma (pdf)


Strategiset kärkihankkeet

Lahden ammattikorkeakoulun strategiset kärkihankkeet vastaavat strategiassa tunnistettuihin muutostekijöihin. 

Kärkihankkeet:

    Muut toimintaa ohjaavat strategiat

Lahden ammattikorkeakoulun strategia on linjassa alueen strategioiden ja ohjelmien kanssa.

Lisäksi toimintaa ohjaa FUAS-liittoumastrategia. Lahden ammattikorkeakoulu on osa FUAS-liittoumaa (Federation of Universities of Applied Sciences) yhdessä Hämeen ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa. Liittouma mahdollistaa jäsenkorkeakoulujensa opiskelijoille valtakunnan laajimmat, laadukkaat ympärivuotiset opiskelumahdollisuudet sekä jäsenkorkeakoulujensa toiminta-alueiden pk-yrityksille ja yhteisöille kattavimmat, monipuoliseen asiantuntijuuteen pohjautuvat TKI-palvelutuotteet.

FUAS-liittoumastrategia 2015–2020 (pdf)

​ ​​​​​​​​

 

 Lahden ammattikorkeakoulun strategia