Ostoskorissa
  tuotetta

Lahden ammattikorkeak​​oulun strategia

Visio: Oivaltava, kehittävä ja vaikuttava LA​​MK 2020​

LAMKin tehtävänä on kouluttaa tulevaisuuden ammattilaisia ja asiantuntijoita sekä ammattikorkeakoulu- että ylemmissä ammattikorkeakoulututkinnoissa. LAMKissa on yli 5000 opiskelijaa, jotka opiskelevat Liiketalouden ja matkailun alalla, Muotoiluinstituutissa, Sosiaali- ja terveysalalla sekä Tekniikan alalla.

Lahden ammattikorkeakoululla on iso vaikutus Lahden alueen elinvoimaisuuden edistämiseen koulutuksella sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnalla. Osaava henkilöstö, motivoituneet opiskelijat sekä yhteistyö kumppaneiden ja sidosryhmien kanssa on avaimemme tehtävissä onnistumiseen.

Lahden ammattikorkeakoulu on osa LUT-korkeakouluja 1.1.2018 alkaen. LUT-korkeakoulut on korkeakoulujen muodostama yhteisö, jossa LUT-yliopisto toimii konserniin kuuluvien ammattikorkeakoulujen (LAMK ja Saimaan ammattikorkeakoulu) emoyhtiönä. 

Tavoitteena on rakentaa kansainvälisesti laadukas, houkutteleva ja monipuolinen korkeakoulukeskittymä. Konsernille laadittu strategia keskittyy koulutuspolkujen, kansainvälisyyden ja elinkeinoelämäimpaktin edistämiseen. LAMK edistää omasta strategiasta ohjautuvalla toiminnallaan LUT-korkeakoulujen strategisten tavoitteiden toteutumista.

Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 

 • Yhdessä etsimisen iloa 
 • Oivaltavia oppimiskokemuksia 
 • Arvokasta työtä, osaamista ja menestystä 

Profiloitum​inen   

LAMK profiloituu painoalojensa ja yrittäjyyden kautta. Kansainvälisyys ja digitalisaatio ovat tapoja uudistaa sekä omaa että alueellista osaamista. Ekosysteemit, testialustat ja referenssiympäristöt mahdollistavat uuden liiketoiminnan syntymisen, vauhdittavat yrittäjyyttä ja vahvistavat alueen kilpailukykyä. 

Muotoil​u 

Painoala edistää elinkeinoelämän kilpailukykyä, kiertotaloutta ja hyvinvointia muotoiluajattelun keinoin. Keskeiset teemat:

 • Informaatiomuotoilulla järjestelmien ja tiedon visualisointia
 • Co-designilla palveluiden ja toimintaympäristöjen muotoilua
 • Käyttäjälähtöisyydellä teollista muotoilua

​Älykäs liiketoiminta 

Painoala edistää tuottavuutta ja kilpailukykyä kehittämällä yritysten ja muiden organisaatioiden toimintamalleja. Keskeiset teemat:

 • Digitaalinen liiketoiminta
 • Matkailu ja tapahtumatuotanto
 • Toimitusketjujen johtaminen 
 • Globaalisti ja alueellisesti vastuullinen liiketoiminta

​Hyvinvointi ja uudistava kasvu 

Painoala edistää hyvinvointia ja alueellista kasvua kehittämällä osaamista, prosesseja ja toimintamalleja yhdessä työelämän kanssa. Keskeiset teemat:

 • Hyvinvointia luonnosta ja liikkumisesta  
 • Älykäs omahoito ja hyvinvointiteknologia  
 • Sosiaalinen osallisuus
 • Sote-palveluiden ja osaamisen kehittäminen 

Kiertotalouden ratkaisut 

Painoala edistää alueen kilpailukykyä ja kiertotalouteen siirtymistä. Mahdollisuus yhdistää vahva tekniikan ja muotoilun osaaminen tuo elinkeinoelämälle innovaatioita ja liiketoimintamahdollisuuksia. Keskeiset teemat:  

 • Kestävä kaupunkiympäristö
 • Alueelliset ekosysteemit ja teolliset symbioosit
 • Kiertotalouden testialustat ja referenssiympäristöt
 • Materiaali- ja energiatehokkuus

Yrittäjyys on lamkilainen tapa toimia 

LAMKissa yrittäjyys nähdään laaja-alaisena ajattelu- ja toimintatapana. Se näkyy mahdollisuuksien havainnointina ja niihin tarttumisena sekä kykynä muuttaa ideat toiminnaksi, joka tuottaa taloudellista, kulttuurista, sosiaalista tai yhteiskunnallista arvoa. Yrittäjyyden keskeiset teemat:

 • Innovaatioiden kaupallistaminen
 • Yrittäjyysvalmiudet ja opiskelijayrittäjyys
 • Liiketoiminnan kehittäminen
 • Yrittäjyyden ekosysteemit

​​Lahden ammattikorkeakoul​un strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia​ (pdf)

Ohjelmatason do​kumentit

Strategian lisäksi ammattikorkeakoululla on ohjelmatason dokumentteja, joiden avulla edistetään strategisten tavoitteiden toteutumista. Strategiset ohjelmat korvataan strategian toimenpideohjelmalla, joka valmistuu tammikuussa 2018.

Aluekehitysohjelma (pdf)

Henkilöstöohjelma (pdf)

Pedagoginen ohjelma (pdf)

TKI-ohjelma​ (pdf)

Kansainvälistymisohjelma (pdf)

Strategiset kärkihankk​eet

Lahden ammattikorkeakoulun strategiset kärkihankkeet vastaavat strategiassa tunnistettuihin muutostekijöihin. 

Kärkihankkeet:

​ ​​​​​​​

​​​​​​​