Ostoskorissa
  tuotetta

Organisaatio

Lahden ammattikorkeakoulu on monialainen ja kansainvälinen korkeakoulu. Koulutusaloja ovat liiketalous ja matkailu, muotoilu ja viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. Vuosittain LAMKissa opiskelee noin 5 000 tutkinto-opiskelijaa. Opettajia ja muuta henkilöstöä on noin 400.

Ammattikorkeakouluamme ohjaa seuraavanlainen toiminta-ajatus:

  • Olemme Päijät-Hämeen vaikuttava, kansainvälisesti arvostettu ja verkostoitunut korkeakoulu, josta valmistuu menestyviä asiantuntijoita työelämään.
  • Vahvistamme alueen osaamista, kilpailukykyä ja hyvinvointia ennakoivalla ja tuloksellisella koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla. 
  • Olemme rohkea, joustava ja innostava kumppani, joka toimii opiskelija- ja oppimiskeskeisesti ja huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista.

Organisaatiorakenne

Lahden ammattikorkeakoulusta tuli osakeyhtiö 1.1.2015.  

Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Saimaan ammattikorkeakoulu ja Lahden ammattikorkeakoulu ovat muodostaneet kolmen autonomisen korkeakoulun konsernin joulukuussa 2017. Konsernissa LUT on emoyhtiö, ja ammattikorkeakoulut ovat tytäryhtiötä. Konserniyhteistyön tarkoituksena on, että kaikki hyötyvät yhteisestä tekemisestä. Konsernin kasvun strategia keskittyy kansainväliseen opiskelijarekrytointiin ja koulutusvientiin, uudenlaisiin koulutuspolkuihin sekä vaikuttavuuteen elinkeinoelämässä. ​

Lahden ammattikorkeakoulun rehtorina ja toimitusjohtajana toimii 1.3.2018 alkaen KTT Turo Kilpeläinen.

Rehtorin alaisuudessa toimii linjaorganisaatio sekä LAMK-palvelut. 

Lahden ammattikorkeakoulun organisaatiokaavio​ (pdf) 

Organisaation vastuualueet

 

Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus

Lahden ammattikorkeakoulu Oy:llä on hallitus, johon kuuluu 8 jäsentä. Jäsenten valinnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia ammattikorkeakoulua koskevia säädöksiä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. 

Hallituksen kokoonpano ja tehtävät

Ammattikorkeakoulun johtoryhmä

Ammattikorkeakoulussa on toimintojen kehittämistä, suunnittelua ja yhteen sovit-tamista varten johtoryhmä, jonka jäsenet nimittää rehtori. Johtoryhmä tukee ja avustaa rehtoria ammattikorkeakoulun johtamisessa. 

Johtoryhmän kokoonpano​​​​