Ostoskorissa
  tuotetta

Organisaatio

Lahden ammattikorkeakoulu on monialainen ja kansainvälinen korkeakoulu. Koulutusaloja ovat liiketalous ja matkailu, muotoilu ja viestintä, sosiaali- ja terveysala sekä tekniikka. Vuosittain LAMKissa opiskelee noin 5 000 tutkinto-opiskelijaa. Opettajia ja muuta henkilöstöä on yli 400.

Ammattikorkeakouluamme ohjaa seuraavanlainen toiminta-ajatus:

  • Olemme Päijät-Hämeen vaikuttava, kansainvälisesti arvostettu ja verkostoitunut korkeakoulu, josta valmistuu menestyviä asiantuntijoita työelämään.
  • Vahvistamme alueen osaamista, kilpailukykyä ja hyvinvointia ennakoivalla ja tuloksellisella koulutus-, tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla. 
  • Olemme rohkea, joustava ja innostava kumppani, joka toimii opiskelija- ja oppimiskeskeisesti ja huolehtii henkilöstönsä hyvinvoinnista.

Organisaatiorakenne

Lahden ammattikorkeakoulusta tuli osakeyhtiö 1.1.2015.  Samalla ammattikorkeakoulussa toteutettiin organisaatiouudistuksen ensimmäinen vaihe, joka astui voimaan 1.4.2015. Uusien johtamisratkaisujen lisäksi tässä vaiheessa haettiin vahvistusta aluekehitystehtävän, oppimisympäristöjen ja kampuskehityksen sekä pedagogiikan ja opetusteknologian kehittämiseen. Muutoksen taustalla on valmistautuminen muuttoon uudelle Niemen kampukselle vuonna 2018.

Lahden ammattikorkeakoulun väliaikaisena rehtorina toimii vararehtori Maarit Fränti ja LAMK Oyn väliaikaisena toimitusjohtajana hallintojohtaja Janita Markwort.

Väliaikaisena  ja määräaikaisena rehtorina ja toimitusjohtajana aloittaa 16.8.2017 TkT Vesa Harmaakorpi.

Rehtorin alaisuudessa toimii linjaorganisaatio sekä LAMK-palvelut. 

Lahden ammattikorkeakoulun organisaatio 1.9.2015:

 

Organisaation vastuualueet

 

Lahden ammattikorkeakoulu Oy:n hallitus

Lahden ammattikorkeakoulu Oy:llä on hallitus, johon kuuluu 9 jäsentä. Jäsenten valinnassa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia ammattikorkeakoulua koskevia säädöksiä. Hallituksen toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan valitsee yhtiökokous. 

Hallituksen kokoonpano ja tehtävät

Ammattikorkeakoulun johtoryhmä

Ammattikorkeakoulussa on toimintojen kehittämistä, suunnittelua ja yhteen sovit-tamista varten johtoryhmä, jonka jäsenet nimittää rehtori. Johtoryhmä tukee ja avustaa rehtoria ammattikorkeakoulun johtamisessa. 

Johtoryhmän kokoonpano​​​