Ostoskorissa
  tuotetta

Lahden kasvumalli​​

Lahden kasvumalli on yrittäjyyden ekosysteemin, muotoiluosaamisen ja kiertotalouden ratkaisujen muodostama ainutlaatuinen yritysten, korkeakoulujen ja muiden kehittämisorganisaatioiden osaamiskeskittymä.

Yrittäjyyden ekos​ysteemi

Yrittäjyyden vauhdittamiseksi alueella tarvitaan ekosysteemistä yhteistoimintaa, jossa pk-yrityksille luodaan edellytyksiä uuden osaamisen, innovaatioiden, työllisyyden, investointien ja menestystarinoiden luomiseksi. Lahden ammattikorkeakoulu toimii korkeakoulun näkökulmasta ekosysteemin luomisessa keskeisessä ja aktiivisessa roolissa strategiansa 2020 mukaisesti.

Kiertotalouden ratka​isut

Lahti on edelläkävijä kiertotaloudessa. Alueella on useita kansallisen tason referenssiympäristöjä mm. teollisissa symbiooseissa. Lahden ammattikorkeakoulu kehittää kiertotalouden tulevaisuuden ratkaisuja yhdessä alueen korkeakoulujen, elinkeinoelämän ja kansainvälisen verkoston kanssa.

Muotoiluosaamisen keskittymä

Lahden muotoiluosaamisen keskittymä luo merkittävän ja skaalattavan toimintamallin ja palvelutarjooman eri toimialoille. Muotoilun avulla parannetaan yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvonluontia ja kilpailukykyä. Lahden ammattikorkeakoulu kehittää muotoilua kilpailukykytekijänä yhdessä yritysten, yhteisöjen ja strategisten verkostojen kanssa. 

 Lahden kasvumalli -esite​ (pdf)