Ostoskorissa
  tuotetta

Laadunhallinta 

Lahden ammattikorkeakoulussa laatu tehdään yhdessä. Jokainen lamkilainen, jokainen opiskelija ja henkilökunnan jäsen, on korkeakoulumme laaduntekijä ja omalla toiminnallaan tukee toimintamme laadukkuuden varmistamista ja kehittämistä.

Lahden ammattikorkeakoulu perustettiin vuonna 1992, ja laatutyö on ollut tärkeässä roolissa aina toiminnan alusta alkaen. Nykyisellään se on elintärkeä osa koko korkeakoulumme kaikkea toimintaa – huolellinen laadunvarmistus tukee koulutuksemme ja toimintamme kehittymistä sekä korkeakoulumme kilpailukykyä kansallisilla ja kansainvälisillä markkinoilla.

Ammattikorkeakoulumme laatuajattelu rakentuu kehittävän arvioinnin periaatteelle, jossa pyrkimyksenä on tunnistaa toiminnan vahvuudet ja kehittämiskohteet. Toimintaamme seurataan, arvioidaan ja kehitetään laatujärjestelmän avulla, joka pohjautuu nelivaiheiseen PDCA -laatuympyrään  (Plan-Do-Check-Act).

LAMKin laatujärjestelmä auditoitiin ensimmäistä kertaa vuonna 2006 ja vuonna 2015 toteutettiin preliminääriauditointi FUAS liittouman strategisen partnerin KU Leuvenin kanssa. Seuraava, tällä kertaa kansainvälinen laatujärjestelmän auditointi, toteutetaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) toimesta helmikuussa 2016.

Kaiken toimintamme taustalla korkeakouluamme ohjaa LAMKin uusi Strategia 2020, joka antaa suunnan kehittämistoiminnallemme. Järjestelmällisen, vastuullisen ja samalla mukaansatempaavan laatutyön avulla suuntaamme toimintaamme terävästi kohti strategiamme tuoretta visiota – Oivaltava, tutkiva ja kehittävä LAMK 2020 – alueen kasvun aloitteellinen edistäjä ja kansainvälinen tulevaisuuden osaamisen uudistaja.

Lahden ammattikorkeakoulun laatujärjestelmä:

  

Laatutyötä ohjaavia asiakirjoja

Lahden ammattikorkeakoulun uusi Strategia 2020 sisältää vision, arvot, toiminta-ajatuksen, painoalat profiilit ja strategiset linjaukset. Lisäksi erilaiset muut strategiat, strategiset ohjelmat ja FUAS- liittoumastategia ohjaavat ammattikorkeakoulumme toimintaa ja laatutyötä.

LAMKin strategiat

 
Lahden ammattikorkeakoulun laatukäsikirja on tarkoitettu koko LAMKin henkilöstölle, opiskelijoille ja sidosryhmille. Käsikirjan antaa kokonaiskuvan ammattikorkeakoulumme laatutoiminnasta sisältäen tietoa laatujärjestelmästä ja laatukulttuurista, laadunhallinnan organisoinnista sekä erilaisista laadunhallinnan menettelytavoista, jotka tukevat koulutuksemme ja muun toimintamme jatkuvaa kehittämistä.

LAMKin Laatukäsikirja 2015 (pdf)

 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen(Karvi) auditointikäsikirjaa hyödynnetään korkeakoulujen laatujärjestelmien auditoinneissa. Käsikirja ohjaa korkeakoulujen laatutyötä ja sieltä löytyy tarkempaa tietoa auditointien arviointikriteereistä ja tavoitteista.  

 

 Korkeakoulujen laatujärjestelmien auditointikäsikirja vuosiksi 2015 - 2018 (pdf)

 

laatuontekoja2.pngFINHEECAudited.png