Ostoskorissa
  tuotetta

FUAS-liittouma

FUAS (Federation of Universities of Applied Sciences) on Hämeen ammattikorkeakoulun, Lahden ammattikorkeakoulun ja Laurea-ammattikorkeakoulun (Laurea) muodostama strateginen liittouma.

Kehittyvä metropolialue edellyttää aluelähtöisten, erilaisten ammattikorkeakoulujen työelämäyhteistyötä ja ammatillista korkeakoulutusta, johon FUAS-liittouma vastaa kattavalla ja monipuolisesta osaamisesta koostuvalla palvelutarjonnalla. Liittouman tarkoituksena on vahvistaa itsenäisten jäsenkorkeakoulujensa alueellisia toimintaedellytyksiä sekä toimia aktiivisesti korkeakoulupoliittisena ja yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Painoalat ohjaavat ja jäsentävät liittoumat koulutus- ja TKI-yhteistyötä ja strategisen yhteistyöalueet korostavat tiettyjen toimintojen tiivistä kehittämistä yhteistyössä.

FUAS-liittouman painoalat

  • Teknologiaosaaminen ja yrittäjyys
  • Ympäristö ja energiatehokkuus
  • Yhteiskunnallinen turvallisuus ja eheys
  • Hyvinvoinnin turvaaminen

FUAS-liittouman strategiset yhteistyöalueet

  • Kesäopinnot
  • Graduate School
  • Virtuaalikampus
  • Palvelut yrityksille ja yhteisöille

FUAS-liittouman toiminta ja sen laadunhallinta pohjaa jatkuvan kehittämisen kehän toiminta-ajatukseen: suunnittelu (Plan), toteutus (Do), arviointi (Check), kehittäminen (Act). Liittouman laadunhallintaa toteutetaan jäsenkorkeakoulujen laatujärjestelmien kautta. 

FUAS-visio 2020

FUAS-liittouma mahdollistaa jäsenkorkeakoulujensa opiskelijoille valtakunnan laajimmat, laadukkaat ympärivuotiset opiskelumahdollisuudet. 

Liittouma mahdollistaa jäsenkorkeakoulujensa toiminta-alueiden pk-yrityksille ja yhteisöille kattavimmat, monipuoliseen asiantuntijuuteen pohjautuvat TKI-palvelutuotteet.

FUAS-liittouman sivusto​​​