Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Koulutuksen ydinosaamisen keskeisenä sisältönä ovat lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, lasten ja nuorten ja hyvinvoinnin haasteisiin vastaaminen sekä lasten ja nuorten hyvinvointia ja osallisuutta turvaava toiminta. Lisäksi opiskelija voi valita muita opintoja monialaisesta opintotarjonnasta (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, liiketoimintaosaaminen). Opinnäytetyön laajuus on 30 op.

Opinnot toteutuvat päivä / monimuoto-opetuksena, joka sisältää lähiopetusta ja itsenäistä opiskelua. Osa opintojaksoista on verkkototeutuksena. Lähiopetus toteutuu lukuvuosina 2018 – 2019 ja 2019 - 2020. Lähiopetuspäivien määrä on keskimäärin 2-4/kuukausi riippuen opintojen ajankohdasta. Lähiopetus on Lahdessa arkipäivinä. Osassa opintojaksoja on mahdollisuus osallistua ac-yhteydellä.

Opinnot koostuvat ydinosaamisesta 30 op, opinnäytetyöstä 30 op ja täydentävistä, monialaisista opinnoista 30 op (esimerkiksi tulevaisuuteen johtaminen, tutkimus- ja kehittämisopinnot, luovat ja toiminnalliset menetelmät). Osa ydinosaamiseen kuuluvista opinnoista on pakollisia, osa vaihtoehtoista. Täydentävät opinnot ovat valinnaisia.

Opinto-opas 2018 - 2019

Tavoite

Koulutuksen keskiössä on lapsi- ja perhepalveluiden kehittäminen, sekä matalan kynnyksen että vaativan ja erityistason palveluihin liittyvät sisällölliset kysymykset, kuten lasten ja nuorten osallisuus, varhainen tukeminen ja syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisy.  Tavoitteena on, että tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee työskentelemään itsenäisesti sosiaalialan vaativissa asiantuntijatehtävissä ja kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa, kykenee johtamaan osaamista sekä sosiaalialan työkäytäntöjen ja palveluiden kehittämistä monimutkaisissa ja ennakoimattomissa verkostoissa ja toimintaympäristöissä.

Edeltävät opinnot / Lähtötaso

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen arvioidaan ja hyväksiluetaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS), kun se vastaa tasoltaan ylemmän amk-tutkinnon tasoa.

Pääsyvaatimus

Pohjakoulutusvaatimuksena on sosionomi (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto kuten mm. yhteisöpedagogi (AMK), kasvatustieteiden kandidaatti/maisteri tai yhteiskuntatieteiden kandidaatti/ maisteri. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto, jos hakijalla on lisäksi sosionomi AMK –tutkintoa vastaava opistoasteen tutkinto. Muiden tutkintojen soveltuvuus katsotaan tapauskohtaisesti. Lisätietoja antaa vastuuopettaja Raija Hovi-Pulsa.

Lisäksi hakijalla tulee olla korkeakoulututkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden soveltuva työkokemus lasten, nuorten ja perheiden parissa. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu alan työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2018.

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018 klo 15.00

Koulutus kuuluu valtakunnalliseen yhteishakuun ja hakemus täytetään Opintopolussa.

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Hakijat valitaan aineistokokeen ja ryhmähaastattelun yhteispistemäärän perusteella. Aineistokokeen maksimipistemäärä on 70, ryhmähaastattelun 30 pistettä.

Valintakoe

Valintakoe sisältää kirjallisen aineistokokeen sekä ryhmähaastattelun. Aineistokokeen materiaali jaetaan kaikille valintakokeen alussa.

Valintakoe on 31.5.2018 FellmanniCampuksella, Kirkkokatu 27, Lahti.

HAKUAIKA KOULUTUKSEEN ON 14.3.-28.3.2018,  www.opintopolku.fi