Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Koulutus koostuu syventävistä ammattiopinnoista, jossa keskeisenä sisältönä on pelillisyys, big data, mobiilit teknologiat, virtualisointi ja pilvipalvelut laaja-alaisesti. Opiskelija voi suorittaa valinnaisia opintoja monialaisesta opintotarjonnasta (esim. johtaminen, liiketoimintaosaaminen, käyttäjälähtöinen palvelumuotoilu).

Koulutus rakentuu ydinosaamisesta, täydentävästä osaamisesta ja opinnäytetyöstä. Vapaasti valittavat opinnot opiskelija voi valita LAMKin ylempien koulutusten yhteisestä opintojaksotarjonnasta ja/tai muiden ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen tarjonnasta. Jokaisen opiskelijan kanssa tehdään opintojen alussa henkilökohtainen opintosuunnitelma, jossa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon aiemmat maisteritason opinnot ja työkokemuksen kautta hankittu osaaminen.

    YDINOSAAMINEN 20 op
    TÄYDENTÄVÄ OSAAMINEN 10 op
    OPINNÄYTETYÖ 30 op

Mikäli amk-tutkintosi on 210 opintopisteen laajuinen, on sinun suoritettava 30 opintopisteen laajuiset siltaopinnot.

Pääkieli on suomi, mutta tentit, harjoitustyöt tai opinnäytetyön voi tehdä myös esim. englannin kielellä. Ammattiaineita opiskellaan osaksi englannin kielellä.

Kansainvälistyminen

ICT-alalla englannin kielen hyvä hallinta on edellytys kehittymiselle ja uuden oppimiselle. Kansainvälisiä vierailijaluentoja järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Opiskelijalla on mahdollisuus hyödyntää Lahden ammattikorkeakoulun laajaa kansainvälisten partnereiden joukkoa ja lähteä kansainväliseen vaihtoon. Opintoihin voi sisällyttää englanninkielisiä opintojaksoja ja vahvistaa näin omaa kielitaitoa ja kansainvälisyyttä. Myös opinnäytetyön voi tehdä englanniksi.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Koulutuksessa käytetään mahdollisuuksien mukaan luennoitsijoita työelämästä ja muista korkeakouluista. Lahden ammattikorkeakoulun muiden YAMK – ohjelmien välinen ristiintarjonta luo mahdollisuuksia luoda uusia verkostoja.

Opinto-opas 2018-2019 (tulossa)

Tavoite

Digitaaliset ratkaisut -koulutuksessa tavoitteena on syventää osaamista muuttuvissa toimintaympäristöissä ja työn uusissa muodoissa. Digitalisaatio ja sen hyödyntäminen tarkoittavat eri aloilla tulevaisuuden ilmiöiden tunnistamista, työn kehittämistä ja monipuolistamista. Teknologian läsnäolo ja kyvykkyys reagoida uuteen antavat osaamista vastata työelämän jatkuviin muutoksiin ja haasteisiin. Digitalisaatio muuttaa tuntemiamme aloja ja synnyttää uusia toimenkuvia ja työntarpeita tulevaisuudessa.

Tekniikan alalla koulutus keskittyy informaatioteknologian ja digitaalisuuden uusimpiin trendeihin. Tavoitteena on käyttää hyväksi ICT:n luomia mahdollisuuksia yritystoiminnan, teollisuuden ja julkisen sektorin edistämiseen. Ohjelma lisää laaja-alaista ymmärrystä sekä parantaa yhteistyötä eri ICT-toimijoiden kesken niin ohjelmistopohjaisten palveluiden, kuin käytettävyyden ja infrastruktuurin osalta unohtamatta kestävän kehityksen periaatteita. Tutkinnon suoritettuaan opiskelija kykenee toimimaan vaativissa asiantuntija-, kehittämis-, suunnittelu- ja johtamistehtävissä tai yrittäjänä.

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018 klo 15.00

Koulutus kuuluu valtakunnalliseen yhteishakuun. Haku tapahtuu Opintopolussa.  

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Valinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakokeesta voi maksimissaan saada 100 pistettä (pääsykoe 50 pistettä ja haastattelu 50 pistettä).

Hakukelpoisuus

Insinööri (AMK) tai muu soveltuva korkeakoulututkinto. Tutkinnon soveltuvuus katsotaan tapauskohtaisesti. Lisäksi tulee olla tutkinnon jälkeen hankittu vähintään kolmen vuoden alan työkokemus. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu alan työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2018.

Valintakoe

Valintakoe koostuu kirjallisesta kokeesta ja haastattelusta. Kirjallisessa kokeessa kirjoitetaan artikkeliin perustuva essee. Artikkeli julkaistaan Lahden ammattikorkeakoulun nettisivuilla 9.5.2018. Valintakoe järjestetään Lahdessa 23. ja 24.5.2018. Lisätietoja valintakokeesta ja henkilökohtaisesta haastattelusta toimitetaan kutsukirjeen mukana.