Ostoskorissa
  tuotetta

Sisältö

Koulutuksen sisältöinä ovat julkisen ja yksityisen sosiaali- ja terveysalan palveluprosessit ja niihin liittyvät asiakkuudet, asiakaslähtöinen toiminta, palvelun laatu, vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus.

Opinnot on mahdollista suorittaa työn ohessa 1,5–2,5 vuodessa. Lähiopetusta on arkipäivisin 2-3 kertaa kuukaudessa, verkko-osallistumismahdollisuus.

Opinto-opas 2018-2019

Tavoite

Asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa –koulutuksen tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveysalan johtamista ja palvelutuotantoa asiakasymmärryksen ja asiakaslähtöisyyden kautta. Palvelun laatu nousee strategiseksi menestystekijäksi muuttuvassa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimintaympäristössä. Julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon haasteena tulee olemaan eri asiakkaiden intressien yhteensovittaminen. Julkisen talouden kiristyminen pakottaa sosiaali- ja terveysalan etsimään kustannustehokkaita ja vaikuttavia ratkaisuja palvelujen tuottamisessa unohtamatta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työn mielekkyyden säilyttämistä.

Valmistuttuasi osaat kehittää sote-alan palveluprosesseja asiakaslähtöisesti, vaikuttavasti ja kustannustehokkaasti. Sinulla on syvällinen ymmärrys asiakkuuksista ja niiden johtamisesta uudenlaisessa kilpailuympäristössä. Asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa -koulutus antaa sinulle valmiudet toimia vaativissa asiantuntija-, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä julkisen että yksityisen sote-alan palvelutuotannossa.

Edeltävät opinnot / Lähtötaso

Opiskelijan aiemmin hankittu osaaminen arvioidaan ja hyväksiluetaan henkilökohtaisessa opiskelusuunnitelmassa (HOPS), kun se vastaa tasoltaan ylemmän amk-tutkinnon tasoa.

 

Pääsyvaatimus

Hakukelpoisuuden antaa fysioterapeutti AMK, sairaanhoitaja AMK ja sosionomi AMK -tutkinto. Hakukelpoisuuden antaa myös muu korkeakoulututkinto, jos hakijalla on lisäksi jotain edellä mainittua AMK–tutkintoa vastaava opistoasteen tutkinto.

Kaikilla hakijoilla tulee olla lisäksi vähintään kolme vuotta tutkinnon jälkeistä työkokemusta asianomaiselta alalta. Työkokemukseksi hyväksytään myös aiemmin suoritetun opistoasteen tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon jälkeen, ennen korkeakoulututkintoa hankittu alan työkokemus. Työkokemuksen tulee olla hankittu viimeistään 31.7.2018.Osa-aikatyö muunnetaan kokoaikaiseksi niin, että 150 tuntia tai 20 täysimittaista työpäivää (vähintään 7 tuntia päivää kohti) vastaa yhtä kuukautta.

Hakeminen

14.3.2018 - 28.3.2018

Koulutus kuuluu valtakunnalliseen yhteishakuun. Haku tapahtuu  Opintopolussa.

Lahden ammattikorkeakoulun seuraavat koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä:
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Hakija saa valintakoekutsun vain ylemmän hakutoiveensa valintakokeeseen, ja siitä tuloksen molempiin hakutoiveisiinsa.

Hakeminen->

Hakeminen

Valintaperusteet

Valinta tehdään valintakokeesta kertyvien pisteiden perusteella. Valintakoe on maksimissaan 100 pistettä, joka jakautuu seuraavasti: aineistokoe 70 pistettä ja esittelyvideo 30 pistettä.

Valintakoe

Valintakoe toteutetaan digitaalisena (monivalinta). Valintakoe perustuu julkaisuun Salonen, K., Eloranta, S., Hautala, T. & Kinos, S. 2017. Julkaisu on saatavissa http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522166494.pdf. Julkaisun voi tuoda printattuna valintakokeeseen ja siinä voi olla alleviivauksia ja merkintöjä. Hakija tuo valintakokeeseen oman näyttöpäätelaitteen tai ilmoittaa etukäteen näyttölaitepäätteen lainaamistarpeesta koulutuksen vastuuhenkilölle. Lisäksi hakija lähettää videon valintakoepäivään mennessä. Videossa voi esitellä valinnaisesti osaamistaan, työkokemustaan tai urasuunnitelmiaan. Videon kesto on max. 3 minuuttia. Ohjeet videon valmisteluun, tallentamiseen ja lähettämiseen hakija saa sähköpostitse lähetettävässä valintakoekutsussa. Hakija voi lähettää myös linkin verkkoyhteisöpalvelu Linked-profiilistaan valintakoe päivään mennessä. Linkin lähettäminen ohjeistetaan valintakoekutsussa.
 
Lahden ammattikorkeakoulun seuraavat koulutukset ovat keskenään valintakoeyhteistyössä:
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), digitaaliset ratkaisut
Sosiaali- ja terveysala (ylempi AMK), asiakkuusjohtaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa
Hakija saa valintakoekutsun vain ylemmän hakutoiveensa valintakokeeseen, ja siitä tuloksen molempiin hakutoiveisiinsa. (Teksti muutettu 23.3.2018.)

Valintakoe järjestetään 1.6.2018 klo 10-12 FellmanniCampuksella, Kirkkokatu 27, 15140 Lahti.

HAKUAIKA KOULUTUKSEEN ON 14.-28.3.2018, www.opintopolku.fi